Hyppää sisältöön

Polttoon perustumaton kaukolämpö vie kohti vihreää siirtymää

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto, Ympäristö ja ilmasto

Yhteistyöverkostossa varastoidaan lämpöä pitkällä aikavälillä, ladataan varastot lämpöpumpuilla ja sähkökattiloilla hyödyntäen tuulivoimalla tuotettua sähköä ja teollisuuden hukkalämpöjä.

Lämmitys on yksi merkittävimpiä ratkaistavia kysymyksiä pyrittäessä kohti hiilineutraalia Pirkanmaata. Tampereen kaupunki vetää EU-rahoitteista hanketta, jonka tavoitteena on kehittää polttoon perustumatonta kaukolämpöä. Tuloksia haetaan yhteistyöverkoston avulla. Hanke edesauttaa Suomessa olevia kaukolämpöverkkoja luopumaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä.

Vuoden 2023 huhtikuun loppuun kestävän hankkeen kohdealueena on Tampere, Nokia, Pirkkala, Kangasala ja Lempäälä.

Yhteistyöverkostossa varastoidaan lämpöä pitkällä aikavälillä, ladataan varastot lämpöpumpuilla ja sähkökattiloilla hyödyntäen tuulivoimalla tuotettua sähköä ja teollisuuden hukkalämpöjä.
Polttoon perustumattomaan kaukolämpöön laadittava tiekartta tulee havainnollistamaan, miten kaukolämmön vihreä siirtymä on mahdollista käytännössä Tampereella ja Nokialla. Tiekartan tulokset ja havainnollistukset hyödyttävät myös muita kaupunkeja ja kuntia, jotka miettivät energiatuotantoon liittyviä vihreän siirtymän toimia.

Tampereen kaukolämpöjärjestelmässä hetkittäinen huipputuotanto tehdään fossiilisilla polttoaineilla, pääasiassa maakaasulla. Kaukolämmön tarve vaihtelee merkittävästi vuodenajan mukaan, talven huipputehon tarpeet ovat pääosin lyhyitä.

Hanke edistää maakuntaohjelman tavoitetta kehittämällä tavoitteena resurssiviisaita toimintatapoja edistämään kaukolämmön vihreää siirtymää. Hanke tukee myös Pirkanmaan älykkään erikoistumisen strategiakärkeä 'kiertotalous' luomalla edellytyksiä resurssitehokkuudelle, resurssiviisaiden verkostojen luomiselle sekä laajemmalle systeemiselle muutokselle.

Maakuntahallitus suuntasi Polttoon perustumaton kaukolämpö -hankkeelle Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoituksena vuosille 2021 ja 2022 yhteensä 146 720 euroa.

Lisätietoja:


Tampereen kaupunki:
Kehityspäällikkö Laura Inha, p. 040 801 6035, laura.inha@tampere.fi

  • Erityisasiantuntija Tiina Ramstedt-Sen

    Valmistelen Pirkanmaan liiton rahoittamien Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden päätöksiä ja toimin rahoittajan yhteyshenkilönä. Lisäksi toimin Innokaupunkien kansallisessa koordinaatiossa rahoitustehtävissä. Olen Pirkanmaan yhteyshenkilö Interreg Central Baltic ja Europe -ohjelmissa.

Kaikki artikkelit