Hyppää sisältöön

Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulossa nähtäville toukokuussa

| Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto, Päätöksenteko

Nähtävilläolosta tullaan ilmoittamaan Pirkanmaan liiton virallisissa ilmoituskanavissa. OAS lähetetään myös jäsenkuntiin ja muille keskeisille sidosryhmille mahdollisia lausuntoja varten.

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 25.4. asettaa elonkirjo ja energia -teemoihin keskittyvän vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville toukokuussa.

Nähtävilläolosta tullaan ilmoittamaan Pirkanmaan liiton virallisissa ilmoituskanavissa. OAS lähetetään myös jäsenkuntiin ja muille keskeisille sidosryhmille mahdollisia lausuntoja varten.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa koko kaavaprosessin ajan, ja sen ajantasainen versio tulee olemaan alati nähtävillä kaavalle avattavalla verkkosivulla. Sivusto avataan toukokuussa.

Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Se on kokonaismaakuntakaava. Nyt alkava kaavaprosessin on suunniteltu keskittyvän kahteen teemaan: tukemaan pirkanmaalaisen luonnon monimuotoisuutta ja elonkirjoa sekä vahvistamaan edellytyksiä kestävälle energiantuotannolle maakunnan alueella.

Tietoa prosessin etenemisestä, osallistumisesta ja tiedottamisesta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa määritellään kaavan valmistelussa ja vaikutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja toteuttamistavat.

Siinä esitetään kaava-alueen rajaus, suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet, vaikutusalue, osalliset, osallistumismenettelyt ja tiedottamisen tavat sekä keskeiset selvitykset ja selvitystarpeet. Kyseessä on suunnitelma siitä, kuinka kaavoitusmenettely tullaan järjestämään.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tiivis yhteenveto osallistumiseen ja vaikutusten arviointiin liittyvästä olennaisesta tiedosta, ja se toimii koko suunnitteluprosessin kattavana työvälineenä. Osallistumis- ja arviointimenettelyt voivat tarkentua suunnittelun aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitellään myös suunnittelun tavoitteet.

Maakuntavaltuusto päätti 6.9.2021 käynnistää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (§ 25 ja § 27) maakuntakaavan laatimisprosessin. Maakuntavaltuuston päätöksen mukaan maakuntakaava laaditaan kaikki Pirkanmaan kunnat kattavana vaihemaakuntakaavana, joka täydentää voimassa olevaa Pirkanmaan maakuntakaavaa 2040 (voimaantulo 8.6.2017) sekä Kuhmoisten kunnan osalta Keski-Suomen maakuntakaavaa (voimaantulo 26.1.2018).

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Maakuntakaavan tehtävänä on ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueiden käytön kysymykset. Maakuntakaava laaditaan maakunnan tai sen osan alueelle, ja se voidaan laatia myös jotakin tiettyä aihekokonaisuutta käsittelevänä vaihemaakuntakaavana. 

Lisätiedot:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kuva: Elisabet Scarpellini

Kaikki artikkelit