Hyppää sisältöön

Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 12.5.-23.6.

| Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto

Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan nettisivut on julkaistu osoitteessa kaava.pirkanmaa.fi.

Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään asukkailta ja muilta osallisilta mielipiteitä 12.5. alkaen. Mielipiteen voi jättää palautelomakkeella verkkosivuilla, sähköpostilla, kirjallisesti kuntaan, Pirkanmaan liiton toimistoon tai postitse.

Lisätietoa osallistumisesta ja prosessin etenemisestä saa Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan uusilta nettisivuilta tämän linkin takaa

Pirkanmaan maakuntahallitus päätti 25.4. asettaa Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

Vaihemaakuntakaavan teemoina ovat elonkirjo ja energia. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 63 § mukaisesti.

Osallisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 23.6.2022 mennessä.

Kaksi teemaa: elonkirjo ja energia

Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040 – eli kokonaismaakuntakaava. Nyt laaditaan edellä mainittua kaavaa täydentävä vaihemaakuntakaava. Siinä keskitytään kahteen teemaan: tukemaan pirkanmaalaisen luonnon monimuotoisuutta ja elonkirjoa sekä vahvistamaan edellytyksiä kestävälle energiantuotannolle maakunnan alueella. Vaihemaakuntakaava laaditaan koko maakunnan alueelle.

Vaihemaakuntakaava päivittää voimassa olevaa Pirkanmaan maakuntakaavaa 2040 vain tiettyjen teemojen osalta.

Uudet verkkosivut antavat lisätietoa:

Sisältö täydentyy sitä mukaa, kun prosessi etenee.

  • Yleistietoa maakuntakaavasta
  • Kaavan vaiheet: osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luonnos, ehdotus, hyväksyminen
  • Elonkirjo: uuden luontotiedon hyödyntäminen, suositut luontokohteet
  • Energia: tuulienergia, sähköverkon kehitystarpeet
  • Lisäksi erilliseen aineistopankkiin tulee valmiita julkaisuja sitä mukaa, kun prosessi etenee

Lisätiedot:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kaikki artikkelit