Hyppää sisältöön

Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan luonnoksen kommentointiaika on päättynyt

| Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto

Kiitos arvokkaasta palautteesta suunnittelutyömme tueksi.

Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan luonnoksen kommentointiaika on nyt päättynyt! Toukokuun alun jälkeen kaavaluonnos tausta-aineistoineen on ollut tutustuttavana verkossa ja Pirkanmaan liiton toimistolla. Lisäksi sisältöä on esitelty yleisötilaisuuksissa, webinaarissa, sidosryhmätapaamisissa ja lukuisissa kohtaamisissa niin asukkaiden, yritysten kuin viranomaisten kanssa.

Lausuntoja ja mielipiteitä on saatu yhteensä yli 100. Niihin perehdytään huolellisesti ja maakuntahallitus päättää vastineen antamisesta syksyn aikana. Saadun palautteen pohjalta suunnittelua syvennetään ja tarkennetaan, jotta kaavaehdotus voidaan asettaa nähtäville. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto voi hyväksyä valmiin vaihemaakuntakaavan vuonna 2024.

Kiitos kaikesta luonnosvaiheen palautteesta! Se on arvokasta suunnittelutyön tueksi. Mahdolliset lisäselvitykset käynnistetään heti kesän jälkeen. Kannattaa siis seurata Pirkanmaan liiton viestintää syksyn aikana!

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kaikki artikkelit