Hyppää sisältöön

Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan ehdotus lähtee viranomaisille lausuttavaksi

| Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto, Päätöksenteko

Kaavaehdotuksesta pyydetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13 pykälän mukaiset lausunnot.

Pirkanmaan vaihemaakuntakaavaehdotus on valmistunut. Ensimmäiseksi siitä pyydetään lausunnot viranomaisilta.

Maakuntahallitus päätti hyväksyä Pirkanmaan elonkirjon ja energian vaihemaakuntakaavan viranomaisehdotuksen aineiston valmiiksi lähetettäväksi lausunnoille ja pyytää kaavaehdotuksesta maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13 pykälän mukaiset lausunnot.

Lausunnot pyydetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntien liitolta, niiltä kunnilta ja ministeriöiltä, joita asia koskee, sekä tarpeen mukaan muilta maakuntakaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä.

Asukkaille kaavaehdotus on tulossa nähtäville myöhemmin tänä vuonna. Tästä tullaan kuuluttamaan ja tiedottamaan erikseen.

Lisätiedot:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kaikki artikkelit