Hyppää sisältöön

Pirkanmaan tavoitteet hallitusohjelmaan ja valtion vuoden 2022 talousarvioon

| Edunvalvonta, Pirkanmaan liitto, Päätöksenteko

Kärkihankkeet on laadittu yhdessä maakunnan muiden edunvalvontatoimijoiden kanssa.

Maakuntahallitus hyväksyi Pirkanmaan tavoitteet hallitusohjelman puolivälitarkasteluun ja budjettitavoitteet valtion vuoden 2022 talousarvioon.

Pirkanmaan liitossa on laadittu vuosittain Pirkanmaan budjettitavoitemuistio valtion seuraavan vuoden talousarvioon vaikuttamista varten maakunnan edunvalvonnan käyttöön. Muistiossa on käsitelty hankkeita, jotka maakunnan kehittämisen kannalta ovat olleet keskeisiä. Kärkihankkeet on käsitelty yhdessä maakunnan muiden edunvalvontatoimijoiden kanssa.

Vuoden 2020 aikana koronaepidemiasta johtuneista syistä talouden elvyttäminen on sekä Suomessa että Euroopan unionissa ollut keskeisessä asemassa.

Pääradan osalta elvyttävinä investointeina on kiirehditty Tampereen henkilöratapihan investointia sekä Pasila-Riihimäki 2. vaiheen ja pääradan peruskorjauksen nopeampaa loppuunsaattamista. Lisäksi junien kulunvalvonnan uudistamiseen liittyvän Digi-radan investointeja on kiirehditty.

Työllisyysnäkökulmasta on painotettu tukikohdennuksia majoitus- ja ravitsemusalalle ja nuorisotyöttömyyden ehkäisemiseen. Oppimisympäristöjen kehittäminen on ollut edelleen keskeistä.

Kaikkiin näihin sisältyy läpileikkaavana ilmastopolitiikan tavoitteiden huomioonottaminen.

Vuoden 2022 budjettitavoitteet

Kilpailukykyiset yhteydet:

 • Tampereen henkilöratapiha
 • Valtatie 9 Tampere-Orivesi
 • Helsinki-Tampere -ratayhteys
 • Toimivat tietoliikenneyhteydet

Osaamisen turvaaminen teollisuudessa:

 • TKIO-ympäristöjen kehittäminen: PPP-mallin mukaisesti vauhdittaen alan vetovoimaa, yritysten kilpailukykyä ja uusimman teknologian kehittämistä ja omaksumista sekä uusimman osaamisen saatavuutta
 • Tulevaisuuden osaajien saatavuuden varmistaminen uusia koulutusmalleja pilotoimalla: konepajakoulu 2.0 ja valmistuksen akatemia: joustavia, teollisuuden tarpeisiin vastaavia koulutusmalleja.

Vihreä siirtymä:

 • Tampereen seudun ja valtion MAL4-sopimuksen mukaiset rahoitukset lähijunaliikenteeseen, raitiotien jatkoon ja joukkoliikennetukeen; muiden saavutettavuustoimenpiteiden edistäminen
 • Pk-yritysten investointituen määrän nostaminen osana kasvun edellytyksenä olevaa kestävän tuotannon kehittämistä

Hallitusohjelman puolivälitarkasteluun esitettäviä toimenpiteitä

 • Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaiset toimet: elvytys sekä EU:ssa että kansallisesti (vihreä siirtymä, digitalisaatio, työllisyys ja osaaminen, sosiaali- ja terveyspalvelut)
 • Julkisen talouden suunnitelmassa (JTS) valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 2021-2032 (Liikenne12) mukaisen rahoituskuopan (2023-2024) poistaminen
 • Koulutuspoliittisen selonteon sisällön palautteiden huomioonottaminen: osaajien saatavuus, kohtaanto-ongelma, jatkuva oppiminen
 • Työllisyyden kuntakokeilu (1.3.2021-30.6.2023): eteneminen hallitusohjelman mukaisesti
 • Sote-uudistus: eteneminen hallitusohjelman mukaisesti; sotepalveluiden uudistaminen (digitalisoinnin vauhdittaminen); muutoskustannusten kattaminen; yhteistyömuotojen rakentaminen
 • Muuta: TEN-T-tavoitteet ydinverkkokäytävällä (kaupunkisolmupisteet) ja Suomen parempi EU-rahoituksen saanto uudella rahoituskaudella; talouskasvun edistämiseksi investointien vauhdittaminen ja oppimisympäristöjen kehittäminen; maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen

Lisätietoja:

 • Kehityspäällikkö Marko Koskinen

  Teen kiinnostavinta, osaavinta ja saavutettavinta maakuntaa. Työni toimenpiteet kohdistuvat maakunnalliselle ja kansalliselle tasolle. Tarvittavaa muutosta toteutan monipuolisen yhteistyön keinoin. Yhteistyössä Pirkanmaan kansanedustajat ovat tärkeässä roolissa.

Kaikki artikkelit