Hyppää sisältöön

Pirkanmaan näkökulmia Suomen kestävän kasvun suunnitelmasta

| Elinvoima ja uudistuminen

On tärkeää, että kaikki maakunnan kehittämisvälineet tukevat Suomen kestävän kasvun suunnitelman tavoitteita.

Suomen hallitus on julkistanut alustavan suunnitelmansa Suomen kestävän kasvun ohjelmaksi. Yleisellä tasolla katsottuna Pirkanmaan viestit on hyvin kuultu ja huomioitu suunnitelmassa. Nähtäväksi jää, miten tuki investointeihin ja kehittämiseen kanavoituu alueille. On tärkeää, että kaikki maakunnan kehittämisvälineet tukevat näitä tavoitteita.

Ohjelman yleiset tavoitteet ovat kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, tuotavuuden kasvu ja työllisyysasteen nosto sekä hoitoon pääsyn nopeuttaminen ja tasa-arvon edistäminen.

Pirkanmaa on tehnyt ohjelmaan omat esityksensä viime syksynä. Pirkanmaa korosti teollisuuden vihreää ja digitaalista siirtymää, kiertotaloutta, vähähiilistä liikenneinfraa ja joitakin erityisteemoja.

- Yleisellä tasolla katsottuna Pirkanmaan viestit on hyvin kuultu ja huomioitu suunnitelmassa, kertoo muutosjohtaja Jukka Alasentie Pirkanmaan liitosta. -Teollisuuden vihreä ja digitaalinen siirtymä on luettavissa useammassa ohjelman pilarissa, samoin teollisuuden kiertotalousinvestoinnit on mainittu ohjelmassa.

- Suunnitelma tukee Pirkanmaan ajatuksia tulevaisuusinvestointien suunnasta. Nähtäväksi jää, miten tuki investointeihin ja kehittämiseen kanavoituu alueille yritysten, yliopistojen ja muiden oppilaitosten jne. käyttöön, hän pohtii.

- Samoin on pakko todeta, että haasteemme ovat niin suuria, että sinänsä tärkeällä suunnitelmalla ja sen rahoituksella näitä asioita ei lopullisesti ratkaista. Siksi on tärkeää, että kaikki maakunnan kehittämisvälineet tukevat näitä tavoitteita. Pirkanmaan maakuntaohjelma on yksi väline näiden investointien suuntaamiseen.

Pirkanmaa on toiminut veturina kansallisen teollisuuden uudistusohjelman laadinnassa. Ohjelman nimi on Sustainable Industry X eli SIX. SIXin pyrkimyksenä on mahdollistaa kilpailukykymme kannalta tärkeä toimintaympäristön hyvä ennakoitavuus sekä vaikuttava yhteen maaliin pelaaminen. SIX toteuttaa tätä muodostamalla polun kokoavan vision ja agendan tasolta teollisuuslähtöiseen käytännön tekemiseen.

SIXin ylimmän tason muodostaa kansallisen tason strategioiden viitoittama visio ja agenda. Agendaa jalkauttavat teollisuustarvelähtöisesti muodostetut ja älykkäästi erikoistuneet klusterit. Klusterit ottavat toiminnassaan kantaa innovaatioon, osaamisen- ja käytännön toiminnallisen tehokkuuden kehittämiseen. Klustereiden käytössä olevat tehokkaat työkalut mahdollistavat keskittyminen teollisuuden kannalta olennaiseen ja toteutuksessa asioiden viemiseen astetta totuttua pidemmälle kohti arkipäivän hyödyttävyyttä.

Suomen kestävän kasvun ohjelma sisältö on ryhmitelty neljään pilariin, jotka ovat:

1) Vihreä siirtymä
2) Digitalisaatio
3) Työllisyys ja osaaminen
4) Sosiaali- ja terveyspalvelut

Ohjelman mukaisiin uudistuksiin suunnitellaan käytettävän 2,1 miljardia euroa.

Lisätiedot:

Kaikki artikkelit