Hyppää sisältöön

Pirkanmaan merkitys suomalaiselle liikennejärjestelmälle on kokoaan suurempi

| Elinvoima ja uudistuminen, Pirkanmaan liitto, Päätöksenteko, Saavutettavuus ja liikenne, Ympäristö ja ilmasto

Maakunta on Suomen liikennejärjestelmässä keskeinen solmupiste niin henkilöiden kuin tavaroiden liikkeessä.

Pirkanmaa on kasvava ja elinvoimainen maakunta, joka toimii Suomen liikennejärjestelmässä keskeisenä solmupisteenä niin henkilöiden kuin tavaroiden liikkeessä. Pirkanmaalla yhdistyvät päätieverkon ja raideliikenteen pääsuunnat. Tämän lisäksi Tampereen seutu on maamme toisiksi suurin keskittymä, jonka väestö on kasvava. Pirkanmaan merkitys suomalaiselle liikennejärjestelmälle on siis kokoaan suurempi.

Pirkanmaan liitto antoi lausuntonsa liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta, joka koskee valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa vuosille 2021-2032 sekä sen vaikutusten arviointia. Maakuntahallitus päätti lausunnon antamisesta 15.2. kokouksessaan.

Lausunnossaan Pirkanmaan liitto toteaa, että vuoteen 2050 ulottuva visio liikennejärjestelmän kehittämiseksi nostaa esiin hyviä ja oikeita asioita, mutta näkemys aidosta sisällöstä puuttuu.

Pirkanmaan liitto haluaa muistuttaa, että esimerkiksi maakuntakaavojen aluevaraukset tähtäävät tällä hetkellä pääosin vuosiin 2040-2050. Mikäli valtakunnallisen liikennejärjestelmän yhteydessä ei oteta kantaa pidemmän aikavälin tavoitetilaan, aluetasolla tehdään myös jatkossa pitkäjänteisempää liikennejärjestelmään vaikuttavaa suunnittelua kuin valtakunnallisesti.

Pirkanmaan liitto pitää merkittävänä saavutuksena parlamentaarisesti valmisteltua näkemystä liikenteen rahoituksen kasvusta tulevaisuudessa. Tämä on tärkeää niin korjausvelan lyhentämisen kuin liikenteen kehitysinvestointien näkökulmasta.

Kestävyyden ja saavutettavuuden tavoitteiden saavuttamiseksi huomattava rahoitustason nosto on tarpeellinen. On ilahduttavaa, että myös suunnitelmavarannon parantaminen on tunnistettu suunnitelmassa toimenpiteenä. Pirkanmaan liitto pitää tätä pitkäjänteisen ja ketterästi reagoivan suunnittelu- ja investointijärjestelmän pohjana.

Pirkanmaan liitto toteaa, että Traficomin laatima liikenneverkon strateginen tilannekuva antaa erinomaisen katsauksen liikenneverkon tekniseen kuntoon. Kokonaisuus on ansiokas ja sen jatkuva ylläpitäminen on tietopohjaiselle päätöksenteolle tärkeää. Pirkanmaan liitto kuitenkin painottaa, että teknisen tarkastelun rinnalla on tunnistettava myös tavoitteellisia kehitystarpeita liikenneverkolle. Tilannekuva ei voi olla suunnittelua määräävästi ohjaava dokumentti, vaan on keskeistä tarkastella liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteita ja investointien suuntaamista sinne, missä muutoksia halutaan ensisijaisesti saada aikaiseksi.

Pirkanmaan liitto painottaa, että valtakunnallisen liikennejärjestelmän työstössä vuorovaikutus myös jatkossa on erittäin tärkeää. Luonteva ja vaikuttava vuorovaikutuksen tapa löytyy ajan kanssa, kun kaikilla osapuolilla on tahtoa etsiä ratkaisuja. Nyt esitetty toimintamalli on hyvä alku.

Suunnitelmaluonnoksessa esitetään, että säännöllisessä vuorovaikutuksessa ylimaakunnalliseen liikennejärjestelmäyhteistyöhön pohjautuvat alueet ovat tärkeä osapuoli. Länsi-Suomen kuusi maakuntaa ovat tehneet viime vuosina hyvää keskinäistä yhteistyötä, jonka tuloksena valmistui syksyllä 2020 Länsi-Suomen liikennestrategia.

Lisätiedot:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kaikki artikkelit