Hyppää sisältöön

Pirkanmaan maakuntaohjelmatyö on käynnistymässä

| Elinvoima ja uudistuminen, Pirkanmaan liitto

Maakuntaohjelma linjaa Pirkanmaan strategista kehittämistä.

Pirkanmaan maakuntaohjelmatyö on käynnistymässä. Maakuntaohjelma linjaa Pirkanmaan strategista kehittämistä. Se tuo esiin maakunnan kehittämisen kärjet ja ohjaa muun muassa EU:n ja kansallisen rahoituksen jakamisen päätöksentekoa maakunnassa.

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Maakuntaohjelmatyö käynnistyy seuraavin askelin:

  • Syyskuu-joulukuu 2020: ohjelmatyön käynnistäminen, maakunnan toimijoiden omien strategisten aikeiden kirjoittaminen
  • Tammikuu-toukokuu 2021: kehittämistyön sisältöteemojen uudistustarpeiden kartoittaminen kohdennetulla kyselyllä ja verkkotyöpajoin, maakunnan tulevaisuuskuvien luonnostelu
  • Kesäkuu 2021: Pirkanmaan kehittämisen painopisteteemojen ja kehittämiskärkien tarkentaminen, dokumentointi ja kirjoitustyö, ohjelmatyön esittely maakuntavaltuustolle
  • Elokuu-syyskuu 2021: palautteen keruu ohjelmaluonnoksesta
  • Lokakuu-joulukuu 2021: ohjelman viimeistely, hyväksymiskäsittelyt maakuntahallituksessa, maakunnan yhteistyöryhmässä ja maakuntavaltuustossa, tiedottaminen

Lisätietoja:

  • Suunnittelupäällikkö Marko Mäkinen

    Tehtäviini kuuluu Pirkanmaan kehittämisen strategisten kysymysten käsittely maakuntaohjelman laadinnan kautta. Työskentelen myös tulevaisuuden muutostekijöiden tunnistamiseksi, huomioon ottamiseksi ja keskustelun käymiseksi niistä. Olen maakuntahallituksen ympäristö- ja ilmastojaoston esittelijä.

Kaikki artikkelit