Hyppää sisältöön

Pirkanmaan luovan alan ekosysteemin näkyväksi tekeminen edistää kasvua ja uutta liiketoimintaa

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Työn aikana osallistetaan luovan talouden toimijoita Pirkanmaan alueella. Samalla löydetään uusia avauksia ja uudenlaista osaamista.

Pirkanmaalla halutaan poistaa luovan alan ekosysteemin kasvun pullonkauloja, tukea kasvua ja uutta liiketoimintaa. Verkkoon rakennetaan kehittämistä tukeva työkalu - alan ekosysteemin kuvaus. Sen avulla voidaan tunnistaa strategisia painopisteitä. Alaa koskevat toimenpiteet voidaan kohdistaa oikein. Tampereen kaupungin vetämä hanke kestää vuoden 2023 elokuun loppuun ja sen kohdealueena on koko Pirkanmaa.

Työn aikana osallistetaan luovan talouden toimijoita Pirkanmaan alueella. Samalla löydetään uusia avauksia ja uudenlaista osaamista. Kaupunki myös yhdistää erilaisia toimijoita rohkeasti, jonka uskotaan tuovan luovalle alalle uusia ansaintamahdollisuuksia ja toimintatapoja. Hankkeessa pyritään myös erilaisin keinoin nostamaan esiin luovan alan taloudellista merkitystä ja myös aluetaloudellisella tasolla sekä luomaan luovaa taloutta kuvaavia mittareita.

Ekosysteemin tuottama kokonaisuus integroituu vahvasti osaksi Tampereen kaupungin elämystalouden kehitysohjelmaa ja auttaa Tampereen kaupungin ja Business Tampereen välistä yhteistyötä kohdistamalla toimia luovan talouden oikeisiin toimenpiteisiin.

Maakuntahallitus myönsi Luovan alan ekosysteemin kehitys -hankkeen toteuttamiseen Alueellisen selviytymissuunnitelman toimeenpanoon (AKKE) korvamerkityistä määrärahoista 204 327 euroa.

Hankkeella on vahva yhteys Pirkanmaan selviytymissuunnitelmaan 2020 – Koronasta uuteen kasvuun. Hanke tukee maakuntaohjelmaa, sillä siinä pyritään löytämään luovan alan toimijoille uusia toimintatapoja, -malleja sekä yhteistyötahoja, jonka johdosta hanke mahdollistaa luovan alan yrittäjyyden nostamisen uudelle tasolle. Hankkeessa painotetaan myös työn muutoksen ja uudenlaisen työn tekemisen tapojen mahdollisuuksia luovalla alalla, mm. digitaalisuudella ja muilla teknologisilla keinoilla. Myös erilaisten (digitaalisten) ympäristöjen tarjoaminen mielekkäälle, luovalle, aktiiviselle ja tuottavalle tekemiselle on hankkeessa keskeisessä roolissa.

Lisätiedot:

Tampereen kaupunki: Kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki, p. 040-6397701,
anna-kaisa.heinamaki@tampere.fi

Kaikki artikkelit