Hyppää sisältöön

Pirkanmaan LUMO-ohjelman toimenpidesuunnitelman ensimmäinen osa on valmistunut

| Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto, Ympäristö ja ilmasto

Toimenpidesuunnitelma edistää käytännön tasolla Pirkanmaan LUMO-ohjelman vision ja tavoitteiden toteutumista.

Pirkanmaan luonnon monimuotoisuusohjelma eli LUMO-ohjelma 2022–2030 valmistui kesäkuussa 2022. Kyseessä on ensimmäinen maakunnallinen luonnon monimuotoisuuteen keskittyvä ohjelma Suomessa. Ohjelman vision keskeinen osa on pysäyttää Pirkanmaan luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen sekä käynnistää muutosprosessi kohti vahvistuvaa monimuotoisuutta. Toimenpidesuunnitelma toteuttaa ohjelman visiota.

Toimenpiteitä kunkin omista lähtökohdista

Pirkanmaan LUMO-toimenpidesuunnitelman ensimmäisen osan valmistelu eteni vauhdikkaasti syksyn 2022 aikana. Elo-syyskuussa järjestettiin kaikille avoin kysely, jolla kartoitettiin kiinnostuneita toimijoita ja heidän ideoitaan luonnon monimuotoisuutta edistäviksi toimenpiteiksi Pirkanmaalla. Mukaan saatiin hieno joukko yrityksiä, yhdistyksiä, koulutusorganisaatioita, kuntia sekä muita tahoja.

-Toimenpidesuunnitelman erityinen arvo on mielestäni se, että toimenpiteet lähtevät kunkin omasta kiinnostuksesta ja lähtökohdista. Mikään ei ole pakotettua, vaan kyseessä on aito halu vaalia monimuotoisuutta omien toimintamahdollisuuksien kautta, selventää suunnitelman valmistelussa mukana ollut Pirkanmaan ELY-keskuksen projektisuunnittelija Kristiina Tolvanen.

Toimenpiteistä löytyy jokaiselle jotakin, ja ne linkittyvät suoraan LUMO-ohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Keskeisiä teemoja ovat luontokasvatus, luontotieto, luonnonsuojelu- ja hoito, viestintä, tutkimus ja koulutus sekä uudet toimintamallit ja yhteistyö. LUMO-työn edetessä seurataan toimenpiteiden etenemistä ja peilataan sitä luonnon monimuotoisuuden tilan kehitykseen Pirkanmaalla.

Viestintä keskeisessä roolissa monimuotoisuustyössä

Tärkeä osa LUMO-työtä on myös viestintä, jonka avulla lisätään tietoisuutta ja avataan toimintamahdollisuuksia. Samalla turvataan LUMO-työn avoimuus. Jatkossa toimenpidesuunnitelma rakentuu alati kehittyväksi kokonaisuudeksi verkkoympäristöön, jonne voidaan lisätä uusia toimenpiteitä sitä mukaa, kun niitä kertyy. Samaan paikkaan pyritään keräämään mahdollisimman laajasti monimuotoisuutta koskevaa tietoa, erityisesti Pirkanmaan näkökulmasta.

Monimuotoisuus huolettaa ja kiinnostaa. Ihmisiä kaipaavat tutkittua tietoa ja haluavat ymmärtää omia vaikutusmahdollisuuksiaan.

- Haluamme tarjota vastauksia kysymyksiin mahdollisimman laajasti yhdessä paikassa. Ilahduttavia ovat olleet syksyn kuluessa lisääntyneet yhteydenotot, joissa toistuva teema on ”Haluaisimme tehdä jotakin monimuotoisuuden eteen, mitä voisimme tehdä?”, kertoo Tolvanen.

- Jokaiselle löytyy mahdollisuuksia. Yksilöiden ja yksittäisten toimijoiden aktiivisuus kumuloituu LUMO-ohjelman kautta vaikuttavuudeksi, joka turvaa monimuotoisuutta perinteisen viranomaistyön rinnalla, Tolvanen jatkaa.

Lanseeraustilaisuus tutustuttaa kokonaisuuteen ja avaa monimuotoisuutta eri näkökulmista

Pirkanmaan LUMO-ohjelma ja sen pohjalta rakentunut toimenpidesuunnitelma ovat keskeisessä osassa 25.1.2023 järjestettävässä lanseeraustilaisuudessa. Hybriditilaisuus on kaikille avoin. Paikan päälle mahtuu 100 ensimmäistä ilmoittautunutta, mutta ohjelmaa voi seurata etänä kauempaakin. Luvassa on Pirkanmaan LUMO-kokonaisuuden esittelyn lisäksi asiantuntijapuheenvuoroja esimerkiksi pölyttäjistä osana monimuotoisuutta sekä luonnon monimuotoisuuden pohdintaa monelta näkökantilta.

- Luonnon monimuotoisuus on kiinnostava ja monipuolinen aihe. Tilaisuudessa saamme huippuosaajilta laajan kattauksen erilaisia näkökulmia teemaan. Suosittelen ilmoittautumaan pikaisesti, jos haluaa päästä paikan päälle! toteaa Pirkanmaan liiton suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen.

Tilaisuuteen voi ilmoittautua verkossa 9.1.2023 asti (ilmoittautuminen).

Kuva: Satu Appelqvist

Lisätietoja:

Pirkanmaan LUMO -toimenpidesuunnitelma (ely-keskus.fi)

Pirkanmaan LUMO-ohjelman ja -toimenpidesuunnitelman lanseeraus, ohjelma

Pirkanmaan ELY-keskus: projektisuunnittelija Kristiina Tolvanen, kristiina.tolvanen(at)ely-keskus.fi, p. 050 401 2367 ja yksikön päällikkö Marja-Liisa Pitkänen, marja-liisa.pitkanen(at)ely-keskus.fi, 040 755 0168

Kaikki artikkelit