Hyppää sisältöön

Pirkanmaan liitto selvitti kalustovaihtoehtoja sähköistämättömille radoille

| Edunvalvonta, Pirkanmaan liitto

Lähtökohtana oli varmistaa vähäliikenteisten, sähköistämättömien ratojen käyttö tulevaisuudessa.

Pirkanmaan liiton vetämä Päärata+:n hanke tilasi WSP Finland Oy:ltä sähköistämättömien ratojen henkilöliikenneselvityksen. Lähtökohtana oli, miten varmistetaan vähäliikenteisten, sähköistämättömien ratojen käyttö tulevaisuudessa. Tiedossa on sekä dieselkäyttöisen kiskobussikaluston tuleminen käyttöikänsä päähän 2030-luvulla että liikenteen päästövaatimusten kiristyminen.

Selvityksessä on kuvattu ja kartoitettu olemassa olevia tulevaisuuden järjestelmä- ja kalustoratkaisuja sähköistämättömille radoille. Pirkanmaalla ja lähialueilla aihe tulee ajankohtaiseksi erityisesti Haapamäen suunnan kiskobussiliikenteessä, missä rata Tampereelta Orivedelle on sähköistetty, mutta siitä pohjoiseen sähköistämätön. Kehittämissuunnitelmissa on henkilöliikenteen ulottaminen Vilppulan asemalta myös Mänttä-Vilppulan keskustaan.

Henkilöliikenteeseen keskittyneessä kalustovertailussa on nostettu esille dieseliä korvaavaa sähkö-, vety- ja akkukalustoa sekä hybridiratkaisuja. Selvityksessä todetaan, että vaihtoehtoiset käyttövoimat ovat tällä hetkellä murroksessa. Vielä on vaikeaa ennustaa, mikä vaihtoehto tulee olemaan kaikista kannattavin. Hybridimallien etuna on, että esimerkiksi akuston lataus voidaan suorittaa silloin, kun veturi liikkuu sähköistetyllä rataosalla, jonka jälkeen akuissa on käyttövoimaa sähköistämättömälle rataosuudelle. Tällainen malli saattaisi olla juuri sopiva Haapamäen suunnan henkilöliikenteessä, missä sähköistämätöntä rataa Keuruulle saakka on noin 90 kilometriä.

Selvityksessä on tuotu esille sekä kalustovalmistajien veturi- ja vaunumalleja että kansainvälisiä vertailuja Norjaan, Ruotsiin, Ranskaan ja Australiaan. Esillä on myös kaluston hankintaan ja ylläpitoon liittyviä kustannusvertailuja.

- Selvitys toimii hyvin ensimmäisenä askeleena lähitulevaisuuden vaihtoehtojen pohdinnalle, toteaa Päärata+:n hankkeen projektipäällikkönä toiminut Pirkanmaan liiton edunvalvontapäällikkö Jouni Koskela. - Maakunnan liiton rooli on tässä toimia herättäjänä ja syötteiden antajana, kun maakunnassa halutaan ylläpitää ja kehittää lähijunaliikennettä.

Sähköistämättömien ratojen henkilöliikenneselvitys -loppuraporttiin tästä linkistä.

Lisätiedot:

Kaikki artikkelit