Hyppää sisältöön

Pirkanmaan liitto selkiyttää kaupan ratkaisua vaihemaakuntakaavatyön osana

| Hankkeet ja selvitykset, Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto

Nyt valmistuneessa selvityksessä arvioidaan voimassa olevan kaavaratkaisun ajantasaisuutta. Siinä ei ratkaista, minne uusia kaupan suuryksiköitä voidaan tulevaisuudessa Pirkanmaalle sijoittaa.

Pirkanmaan liitto on selvittänyt ja arvioinut Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 päivitystarvetta kaupan palveluverkon osalta. Tavoitteena on ollut arvioida, vertailla ja tehdä johtopäätökset etenemisvaihtoehdoista maakuntakaavatyön kannalta.

Maakuntahallitus totesi Pirkanmaan maakuntakaavan kaupan ohjausta koskevan esiselvityksen valmistuneeksi ja kävi asiasta keskustelua jatkotyön tueksi.

Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saaduissa lausunnoissa nostettiin esiin tarve selvittää myös kaupan ohjausta maakuntakaavassa. Nyt valmistuneessa selvityksessä arvioidaan voimassa olevan kaavaratkaisun ajantasaisuutta. Siinä ei ratkaista, minne uusia kaupan suuryksiköitä voidaan tulevaisuudessa Pirkanmaalle sijoittaa.

Pirkanmaan voimassa oleva kokonaismaakuntakaava, Pirkanmaan maakuntakaava 2040, on hyväksytty maaliskuussa 2017. Toukokuussa 2017 tulivat voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 9a -lukuun kirjatut uusimmat vähittäiskaupan säännökset. Nykyisen maakuntakaavan kaupan ohjaus perustuu aiemmin voimassa olleisiin säännöksiin, ja siten maakuntakaavan soveltamisessa on ollut haasteita.

Selvitystä varten on käyty läpi muun muassa kaupan kehitystrendit (kuten verkkokauppa) ja väestökehitys. Selvityksen perusteella nämä muutokset eivät poikkea merkittävästi maakuntakaavassa tehdyistä oletuksista, eikä niiden takia ole akuuttia tarvetta muuttaa kaupan ohjausta.

Esiselvitykseen perustuen käynnissä olevalla vaihemaakuntakaavalla pyritään tekemään sellaisia muutoksia, jotka auttavat selkiyttämään maakuntakaavan kaupan ohjausta ja tuovat sen paremmin linjaan voimassa olevan lainsäädännön kanssa.

Esiselvitys ja sen tiivistelmä on ladattavissa Pirkanmaan liiton aineistopankista alla olevista linkeistä.

Tiivistelmä esiselvityksestä: Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 päivitystarve kaupan palveluverkon osalta

Raportti kokonaisuudessaan (133 sivua) tämän linkin takaa.

Lisätietoja:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kaikki artikkelit