Hyppää sisältöön

Pirkanmaan liitto rahoitti maakunnan elpymistä koronapandemiasta

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto, Päätöksenteko

Selviytymissuunnitelman teemoista rahoitettiin muun muassa vihreää ja digitaalista siirtymää valmistavassa teollisuudessa, tutkimustoiminnan tehokkaampaa hyödyntämistä yrityksissä, luovaa taloutta sekä bio- ja kiertotaloutta.

Pirkanmaan liitto myöntää tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta (AKKE).

Maakuntahallitus sai maanantain kokouksessaan tiedoksi Pirkanmaan liiton viime vuonna käytettävissä olleen rahoituksen sekä hankkeille tehdyt rahoituspäätökset. Pirkanmaan liiton hankkeille myöntämä tuki vuonna 2021 oli yhteensä 7,8 miljoonaa euroa.

Pirkanmaan liiton myöntämää hankerahoitusta leimasi vuonna 2021 edelleen jatkunut koronapandemia. Sekä kansallista AKKE-rahoitusta että EAKR-rahoitusta suunnattiin Pirkanmaan alueellista selviytymissuunnitelmaa tukeviin hankkeisiin.

Vuonna 2021 käynnistyi yhteensä 28 selviytymissuunnitelmaa toteuttavaa hanketta. Selviytymissuunnitelman teemoista rahoitettiin muun muassa vihreää ja digitaalista siirtymää valmistavassa teollisuudessa, tutkimustoiminnan tehokkaampaa hyödyntämistä yrityksissä, luovaa taloutta sekä bio- ja kiertotaloutta.

Pirkanmaan liitto rahoitti lisäksi neljää Tampereen kaupungin innovaatioekosysteemisopimusta toteuttavaa hanketta. Kaupunkien ja valtion solmimilla sopimuksilla vahvistetaan vetovoimaisten innovaatiokeskittymien ja -ekosysteemien rakentumista sekä suomalaisten toimijoiden kytkeytymistä kansainvälisiin TKI-verkostoihin ja arvoketjuihin.

Tampereen valitut painopisteet ovat sustainable industry X, rakennukset-, energia- ja infrakokonaisuus sekä digitaaliset terveysratkaisut.

Kansallisella kehittämisrahoituksella oli viime vuonna käynnissä yhteensä 19 Pirkanmaan liiton rahoittamaa hanketta, joiden kokonaiskustannusarvio oli yhteensä 8,8 miljoonaa euroa. EAKR-rahoituksella oli käynnissä 46 hanketta, kokonaiskustannusarvioltaan 18,5 miljoonaa euroa.

- Pirkanmaan liiton käytettävissä oleva rahoitus ei ole maakunnan kokoon nähden kovin suuri, mutta oikeaan kohtaan isketyt panokset voivat käynnistää merkittäviä kehityspolkuja, korostaa Pirkanmaan liiton aluekehitysjohtaja Matti Lipsanen.

Euroopan unionin uusi ohjelmakausi vuosille 2021-2027 on alkanut ja sen rahoitushaut käynnistyvät kevään aikana.

Lisätiedot:

  • Erityisasiantuntija Tiina Harala

    Työskentelen hankerahoituksen tehtävissä. Valmistelen hankehakemusten päätöksiä (Euroopan aluekehitysrahastosta, Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) ja kansallisista kehittämisvaroista rahoitetut kehittämishankkeet). Olen myös edellä mainittujen hankkeiden yhteyshenkilö.

Kaikki artikkelit