Hyppää sisältöön

Pirkanmaan liitto pyytää palautetta maakunnan energiastrategiasta

| Pirkanmaan liitto, Ympäristö ja ilmasto

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 3.2.2023 verkkosivuston kautta. Linkki löytyy tästä tiedotteesta.

Pirkanmaan liitto on kuluneen vuoden aikana valmistellut Pirkanmaan energiastrategian. Sen tavoitteena on kestävä ja hiilineutraali maakunnan energiajärjestelmä vuonna 2030.

Kaikki halukkaat voivat nyt antaa lausuntonsa Pirkanmaan energiastrategiasta. Saatu palaute otetaan huomioon energiastrategian viimeistelyssä ennen sen hyväksymistä.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 3.2.2023 verkkosivuston kautta.

Siirry lukemaan lisätietoa ja antamaan palautetta tästä linkistä.

Energiastrategiaa on valmisteltu laajalla yhteistyöllä

Energiastrategiassa kuvataan maakunnan mahdollisuuksia ja rajoitteita energian tuotannossa, siirrossa, kuljetuksessa ja varastoinnissa. Kulutusta käsitellään erityisesti energiatehokkuuden näkökulmasta. Energiastrategia sisältää strategisia toimenpide-ehdotuksia, joilla vastataan energiamurroksen haasteisiin sekä luodaan energiajärjestelmän kehittämiselle yhteiset suuntaviivat.

Strategia on laadittu laajassa yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa muun muassa työpajojen ja haastatteluiden kautta. Mukana on ollut yli 40 organisaatiota, muun muassa kuntia, yrityksiä, järjestöjä sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioita.

Lausuntokierrokselle lähtevä energiastrategia tarkentaa osaltaan maakuntaohjelman ja Hiilineutraali Pirkanmaa 2030 -tiekartan energiaan liittyviä tavoitteita.

Taustamateriaalina ovat Pirkanmaan ELY-keskuksen teettämä energiajärjestelmäselvitys vuodelta 2021 sekä muut alakohtaiset selvitykset ja tilastot.

Lisätietoja:

Kaikki artikkelit