Hyppää sisältöön

Pirkanmaan liitto on mukana valmistelemassa elvytystoimia koronakriisistä toipumiseksi

| Edunvalvonta, Elinvoima ja uudistuminen

Nyt etsitään maakunnallisten toimijoiden kanssa erilaisia tapoja korjata koronakriisistä aiheutuneita vaurioita ja päästä uuteen nousuun.

Päärata+:n maakunnat (Pirkanmaa, Kanta-Häme, Etelä-Pohjanmaa, Satakunta, Keski-Suomi ja Pohjanmaa) ovat koonneet yhteisen elvytys- ja lisätalousarvioesityksen päärataan ja sen liityntäyhteyksiin liittyen. Siinä on eritelty nopeat elvytystoimet meneillään olevien peruskorjauksien nopeuttamiseen ja valmiiden suunnitelmien mukaisiin rakentamisinvestointeihin sekä pitkäkestoisempiin, rakentamissuunnittelua vaativiin kohteisiin.

Pirkanmaan liitto on osallistunut Pirkanmaan edunvalvontaryhmässä yhteisen elvytysesityksen valmisteluun. Valmisteluryhmään kuuluvat liiton lisäksi Tampereen Kauppakamari, Pirkanmaan Yrittäjät, Tampereen kaupunki, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä ja Business Tampere. Elvytysesityksessä on laajemmin liikennekohteita sekä vielä tarkemmassa valmistelussa olevia osaamiseen ja kehittämiseen liittyviä elvytyskohteita.

Potentiaalisia kohteita ovat tie- ja ratahankkeet sekä asuntorakentaminen. Myös lisäykset osaamistason vahvistamiseen, tutkimukseen ja innovointiin on perusteltua ajoittaa etupainoisesti. Digitaalisuustrendi ja hiilineutraaliuteen siirtyminen vaativat kaikilta toimialoilta uudenlaista osaamista ja tämä edellyttää panostuksia mm. digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ja opettamisen käytäntöjen uudistamiseen. Elinikäinen oppiminen korostuu. Osaamisen tason kohottamiseksi on Tampereen korkeakouluyhteisön aloituspaikkoja lisättävä ja kasvavan maakunnan ammatillisen koulutuksen tarpeisiin vastattava siten, että jatkossa voidaan mahdollistaa kaikille vähintään toisen asteen koulutus.

Joitakin elvytystoimia voi harkita jo loppukesällä, jos rajoitusten poistamisessa on edetty riittävästi. Pääpaino on kuitenkin vuoden 2021 talousarviossa. Elvytyspolitiikan tulee tähdätä talouden suorituskyvyn vahvistamiseen. Luontevia kohteita ovat investoinnit yhteiskunnan perusrakenteeseen, jotka tukevat taloutta lisäämällä kysyntää lyhyellä aikavälillä ja vahvistamalla talouden suorituskykyä ja tuottavuutta pitkällä aikavälillä.

Aineistoa on valmisteluvaiheessaan esitelty Pirkanmaan kansanedustajille. Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi Päärata+:n maakuntien ja Pirkanmaan edunvalvontaryhmän esitykset valtioneuvostolle ja ministeriöille talouden nopeaa elvytystä tukevista toimista.

Lisätiedot:

  • Kehityspäällikkö Marko Koskinen

    Teen kiinnostavinta, osaavinta ja saavutettavinta maakuntaa. Työni toimenpiteet kohdistuvat maakunnalliselle ja kansalliselle tasolle. Tarvittavaa muutosta toteutan monipuolisen yhteistyön keinoin. Yhteistyössä Pirkanmaan kansanedustajat ovat tärkeässä roolissa.

Kuva: Mostphotos

Kaikki artikkelit