Hyppää sisältöön

Pirkanmaan liitto nuorisovaltuuston tukena

| Edunvalvonta, Pirkanmaan liitto, Päätöksenteko

Keväällä valmistellaan pidemmän aikavälin ratkaisu, jossa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen asioiden lisäksi nuorten uuden toimielimen käsittelyyn saadaan laajasti myös muita maakunnan kehittämisen asioita.

Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan hyvinvointialue ja maakunnallisen nuorisovaltuuston edustajat ovat sopineet siirtymävaiheen toiminnasta vuoden 2022 ensimmäiselle vuosipuoliskolle.

Kevään aikana on tarkoitus valmistella pidemmän aikavälin ratkaisu, jossa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen asioiden lisäksi nuorten uuden toimielimen käsittelyyn saadaan laajasti myös muita maakunnan kehittämisen asioita.

Nuorisovaltuuston tai sitä vastaavan toimielimen työn on tarkoitus käynnistyä osana Pirkanmaan hyvinvointialueen toimintaa kesällä 2022.

Pirkanmaan liitto on tehnyt tiivistä yhteistyötä maakunnallisen nuorisovaltuuston kanssa. Liitto on muun muassa tukenut nuorisovaltuuston maakuntakierroksen toteutusta ja huolehtinut ylimaakunnallisen Nuorten ääni maakunnissa -hankkeen omarahoitusosuudesta. Nuorilla on asiantuntijaedustus valikoiduissa maakunnan yhteistyöryhmissä, joiden kehittämistyön sisältöinä ovat mm. koulutus, ilmasto ja sote-palvelut.

Syksyn 2021 aikana aluekehitysjohtaja Päivi Myllykangas ja suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen vierailivat nuorisovaltuuston kokouksissa. Nuorten käsittelyssä oli Pirkanmaan maakuntaohjelma, liikennejärjestelmäsuunnitelma ja luonnon monimuotoisuusohjelma. Nuorten puolelta mm. lukiolainen Vili Paija toi nuorten kehittämisnäkemyksiä Pirkanmaan koulutusryhmälle.

Pirkanmaan hyvinvointialueella yhteistyöstä vastaa muutosjohtaja Jukka Alasentie. Pirkanmaan liitossa nuorten yhteyshenkilöinä toimivat johdon assistentti Johanna Paltila ja kehityspäällikkö Marko Koskinen.

Lisätiedot:

  • Kehityspäällikkö Marko Koskinen

    Teen kiinnostavinta, osaavinta ja saavutettavinta maakuntaa. Työni toimenpiteet kohdistuvat maakunnalliselle ja kansalliselle tasolle. Tarvittavaa muutosta toteutan monipuolisen yhteistyön keinoin. Yhteistyössä Pirkanmaan kansanedustajat ovat tärkeässä roolissa.

Kaikki artikkelit