Hyppää sisältöön

Pirkanmaan liitto mukana yhteistyösopimuksessa maakunnan kuntien ja hyvinvointialueen kanssa

| Pirkanmaan liitto

Pirkanmaan liitto on keskeinen yhteistyökumppani muun muassa väestöennustetyön, ennakointityön, aluesuunnittelun, TKI-rahoituksen sekä vaikuttamisen kysymyksissä EU-tasolla ja kotimaassa.

Maakuntahallitus hyväksyi 27.3. pidetyssä kokouksessaan Pirkanmaan liiton osalta puitesopimuksen, jossa määritellään periaatteita Pirkanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakunnan liiton yhteistyörakenteiksi ja toimintatavoiksi.

Pirkanmaalla on tunnistettu tarve organisaatioiden systemaattiselle yhteistyölle. Myös lainsäädäntö edellyttää kuntia ja hyvinvointialueita toimimaan yhteistyössä.

Pirkanmaan liitto on keskeinen yhteistyökumppani muun muassa väestöennustetyön, ennakointityön, aluesuunnittelun, TKI-rahoituksen sekä vaikuttamisen kysymyksissä EU-tasolla ja kotimaassa.

Yhteistyön periaatteet lähtevät siitä, että kumppanuus perustuu yhteiseen tietoon perustuvaan tilannekuvaan väestöstä ja eri väestöryhmien terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden tilasta ja kokemuksesta, palvelutarpeesta, kustannuksista sekä näiden kehitysnäkymistä. Strateginen kumppanuus rakentuu vahvaan luottamukseen ja sitoutumiseen yhdessä tekemiseen.

Puitesopimuksessa kuvataan puitteet osapuolten väliselle yhteistyölle, keskeisimmät strategiset tavoitteet ja yhteistyön toimeenpanoon liittyvät rakenteet.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäksi yhteisiksi strategisiksi keihään kärjiksi on sopimuksen esivalmistelussa nostettu työllistymisen tukeminen, kotouttamisen edistäminen, yhteinen väestöennuste, tiedolla johtaminen, varautuminen ja valmiussuunnittelu, edunvalvonta ja vaikuttaminen, TKI-yhteistyö sekä sivistys- ja sote-palveluiden tiivis yhteistyö.

Strategisen yhteistyön toimivuus varmistetaan mm. ylimmän johdon foorumilla (ylin virkajohto, hallitusten ja valtuuston puheenjohtajat) sekä strategista ja operatiivista yhteistyötä yhteensovittavalla Pirkanmaan johtajakokouksella.

Puitesopimus tulee voimaan, kun kaikki osapuolet ovat sen hyväksyneet ja allekirjoituksillaan vahvistaneet. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Lisätiedot:

  • Maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen

    Johdan Pirkanmaan liittoa ja maakunnan tulevaisuuden valmistelua. Johdan maakunnan edunvalvontaa ja yhteistyötä Euroopassa, Suomessa ja Pirkanmaalla. Tavoitteenani on kestävästi menestyvä kansainvälinen Pirkanmaa. Vastaan tuloksistamme maakuntavaltuustolle ja maakuntahallitukselle.

Kaikki artikkelit