Hyppää sisältöön

Pirkanmaan liitto käy keskusteluja kuntien kanssa vaihemaakuntakaavoituksen aloittamisesta

| Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto

Vaihekaavoituksen avulla voidaan keskittyä päivittämään tiettyjä teemakokonaisuuksia.

Voimassa oleva Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on hyväksytty vuonna 2017 ja se on päälinjoiltaan yhä hyvä ja ajankohtainen. Yksittäisiä teemoja voidaan kuitenkin päivittää vaihemaakuntakaavalla.

Vaihekaavoituksen avulla voidaan keskittyä tiettyjen teemakokonaisuuksien päivittämiseen, jolloin ei käydä läpi kaikkia maakuntakaavan merkintöjä.

Pirkanmaan liitto käy kevään aikana kuntien johdon ja kaavoittajien kanssa keskustelut kuntien tarpeista ja näkemyksistä. Tarkoituksena on, että syksyllä työnsä aloittava uusi maakuntavaltuusto voi käynnistää varsinaisen kaavaprosessin. Maakuntahallitus antoi asiaan evästystä 19.4. pidetyssä kokouksessa.

- Pirkanmaa on maakuntakaavan hyväksymisen jälkeen muun muassa sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta. Nyt on hyvä hetki tarkastella, vastaako esimerkiksi maakuntakaavassa esitetty kestävä energiantuotanto näihin tarpeisiin. Lisäksi maakuntaohjelman päivityksessä tarkasteltavien erilaisten tulevaisuuskuvien ja väestösuunnitteen pohjalta nousevat näkökulmat tulee peilata suhteessa maakuntakaavaan, suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen sanoo.

Maakuntaohjelman ja -kaavan yhteistä tietopohjaa kerätään parhaillaan Pirkanmaan tulevaisuuden suunnista sekä väestösuunnitteen laadinnalla.

Pirkanmaan liitto on laatinut analyyseja voimassa olevan maakuntakaavan toteutuneisuudesta sekä maankäytön kehityksestä Pirkanmaalla. Lisäksi on tehty paikkatietopohjaista tarkastelua maakuntakaavan mahdollistamasta maankäytön muutospotentiaalista.

Syksyllä maakuntavaltuuston käsittelyssä pyydetään valtuustoryhmien näkemyksiä jatkovalmistelusta. Päätös vaihekaavoituksen käynnistämisestä tehdään mahdollisesti syksyllä.

Lisätiedot:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kaikki artikkelit