Hyppää sisältöön

Pirkanmaan liitto julistaa haettavaksi lain 1262/2020 mukaisen kiinteän laajakaistarakentamisen tuen Ikaalisten kaupungin alueelle

| Pirkanmaan liitto

Tukea on haettavissa Ikaalisten kaupungin hankealueille Palinperä, Röyhiö ja Tevaniemi.

Tuen kohteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suunnitteleminen ja rakentaminen hankealueelle loppukäyttäjille saakka sekä edistyksellisten
viestintäpalveluiden tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille.

Tuki koskee sellaisia alueita, jotka nykyisin jäävät nopeiden laajakaistayhteyksien markkinaehtoisen tarjonnan ulkopuolelle ja joille tarjonnan ei voida olettaa leviävän markkinaehtoisesti.

Hankkeille haettavaan valtion tukeen sovelletaan valtionavustuslakia 688/2001, lakia 1262/2020 kiinteän laajakaistarakentamisen tuesta.

Tukea on haettavissa Ikaalisten kaupungin hankealueille Palinperä, Röyhiö ja Tevaniemi. Tarkemmat tiedot hankealueista, hakumenettelystä sekä valintaperusteista on saatavissa www.pohjois-karjala.fi/laajakaista internetsivulta.

Hankealueella tarkoitetaan tässä yhteydessä hanke-ehdotuspyynnössä yksilöitävää maantieteellistä aluetta, jolle tuen kohteena oleva viestintäverkko rakennetaan ja jossa laajakaistapalveluja tarjotaan.

Maakuntaliitolle osoitetut hakemukset on toimitettava viimeistään 11.8.2023 klo 12.00 mennessä sähköisenä osoitteella pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi


Lisätietoja hakumenettelystä ja hankealueista erityisasiantuntija Esa Huurreoksa 050 382 4980.

Kaikki artikkelit