Hyppää sisältöön

Pirkanmaan liitto jatkaa tuulienergialle soveltuvien alueiden arviointia

| Hankkeet ja selvitykset, Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto, Ympäristö ja ilmasto

Tuulienergian mahdollisuudet maakuntakaavassa Pirkanmaalla -hankekokonaisuus saa jatkoa.

Kevään aikana tullaan täydentämään vuoden 2015 arkeologisen kulttuuriperintöpotentiaalin arviointia, jotta tämä kattaa myös uudet mahdollisesti tuulienergiatuotannolle soveltuvat alueet. Lisäksi selvitetään Pirkanmaan ja naapurimaakuntien tuulienergiatuotannon vaikutuksia linnustoon sekä suurriistaan ja -petoihin.

Linnuston huomioimiseksi ja siihen kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi laaditaan tarkastelu jo kehityksessä olevien sekä mahdollisten tuulienergia-alueiden suhteesta ja vaikutuksista linnuston pesintään, reviireihin ja päämuuttoreitteihin. Mahdollisia vaikutuksia hirvieläinten, ilveksen, karhun ja suden reviireihin sekä lajien kannalta tärkeisiin siirtymäyhteyksiin tarkastellaan niin ikään.

Tarkastelut laaditaan erilaisiin aineistoihin ja asiantuntija-arvioihin perustuvina, eikä näihin lähtökohtaisesti sisälly kenttätyötä. Maakuntatasoiset tulokset toimivat pohjana Elonkirjo ja energia -vaihemaakuntakaavatyölle, mutta selvityksiä toivotaan hyödynnettävän myös kuntakaavoituksessa sekä energiahankkeita ja muuta luonnonympäristöjä muokkaavaa toimintaa suunniteltaessa.

Selvityksiin on saatu tukea ympäristöministeriöltä.

Lisätiedot:

Kaikki artikkelit