Hyppää sisältöön

Pirkanmaan liitto esittää liikenne- ja viestintäministeriölle Suomen pääradan investointien nopeuttamista ja suunnitelmallisuuden lisäämistä

| Elinvoima ja uudistuminen, Pirkanmaan liitto, Päätöksenteko, Saavutettavuus ja liikenne

Suomen tulee vahvasti kiinnittyä Euroopan laajuiseen TEN-T -verkkoon. Meillä tarvitaan selkeät suunnitelmat siitä, kuinka asetetut vaatimukset tullaan täyttämään ja kuinka hyödynnetään EU-rahoitusta kansallisiin infrahankkeisiin.

Pirkanmaan liitto on 4.2. lähettänyt liikenne- ja viestintäministeriölle kirjeen, jossa se painottaa nykyisen pääradan investointien nopeuttamista ja suunnitelmallisuuden lisäämistä.

Liitto korostaa kirjeessään ajankohtaisten liikennepoliittisten toimenpiteiden tärkeysjärjestystä. Suomen tulee vahvasti kiinnittyä Euroopan laajuiseen TEN-T -verkkoon. Meillä tarvitaan selkeät suunnitelmat siitä, kuinka asetetut vaatimukset tullaan täyttämään ja kuinka hyödynnetään EU-rahoitusta kansallisiin infrahankkeisiin.

Pohjanmeri-Itämeri -ydinverkkokäytävään - yhteen verkon strategisesti merkittävimpään osioon - kuuluvalla Suomen pääradalla tulee kansallisesti toteuttaa vuoteen 2030 määritellyt tavoitteet.

Pirkanmaan liiton mielestä liikennepolitiikkamme on yhä hyvin pääkaupunkiseutupainotteista. Suomen pääradalle suunnitellut ja osin jo toteutuksessa olevat investoinnit pitää toteuttaa suunnitellussa aikataulussa riippumatta siitä, miten Suomi-rata oy:n suunnitelmat nopeasta Helsinki-Tampere -junayhteydestä etenevät.

Pirkanmaan liitto: Euroopan laajuinen liikenneverkko on tärkeä Suomen saavutettavuudelle – Suomen päärataa kehitettävä systemaattisesti, vaikuttavasti ja vastuullisesti

Lisätietoja:

Kirje kokonaisuudessaan on ohessa.

Kaikki artikkelit