Hyppää sisältöön

Pirkanmaan liitto antoi vastineen vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman palautteeseen

| Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto

Maakuntahallitus hyväksyi 17.10. pidetyssä kokouksessaan päivitetyn version osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja antoi vastineen saatuihin lausuntoihin.

Nähtävillä olleeseen Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan (Elonkirjo ja energia) osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan saatiin runsaasti palautetta. Tämän palautteen perusteella suunnitelmaa on päivitetty.

Maakuntahallitus hyväksyi 17.10. pidetyssä kokouksessaan päivitetyn version osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja antoi vastineen saatuihin lausuntoihin.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältöön on saadun palautteen pohjalta tehty seuraavat lisäykset:

 • lisätty voimassa olevien maakuntakaavojen mittakaavat
 • tarkennettu tuulienergiaan liittyvää suunnittelukokonaisuutta
 • tarkennettu turvetuotannon ohjauksen lisäksi valuma-alueet
 • lisätty aurinkoenergian, bioenergian ja vedyn käyttöpotentiaalin tarkastelu
 • siirretty huoltovarmuus aihelistalta vaikutusten arvioinnin näkökulmaksi
 • lisätty luonnonsuojelumerkintöjen ajantasaisuuden arviointi
 • lisätty hyödynnettävien inventointien listaan valtakunnalliset arkeologiset kohteet
 • lisätty uusien merkittävien luonto- ja virkistyskohteiden listaan Päijänteen biosfääri
 • selkiytetty kaavatyön vaiheita ja vaikuttamista esittäviä kuvia
 • päivitetty osallisjoukkoa
 • päivitetty kaavatyön ohjausryhmän tahoja
 • lisätty vaikutusten arviointiin erityismaininnat vaikutuksista ilmastoon ja talouteen

Lisäksi vaihemaakuntakaavan yhteydessä tarkastellaan puolustusvoimien alueiden ja suojavyöhykkeiden mahdolliset muutostarpeet.

Palautteessa tuotiin runsaasti esiin erilaisia suunnittelun sisältöihin liittyviä huomioita ja toiveita. Nämä kaikki saatettiin suunnitteluun tiedoksi. Niihin ei anneta tässä vaiheessa suoraa vastinetta. Saatu tieto on kuitenkin arvokasta suunnittelua tehtäessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ei liity kommentoitavaa kaavakartta-aineistoa.

Pykälä 142: Vastine Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatuun palautteeseen
Katso kohta maakuntahallituksen listalta

Lisätietoja:

 • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

  Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kaikki artikkelit