Hyppää sisältöön

Pirkanmaan liiton kaavoituskatsaus 2024

| Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto

Kaavoituskatsauksessa esitellään Pirkanmaan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat maakunnan alueidenkäytön suunnitelmat ja muut kuntien alueiden käyttöön vaikuttavat toimenpiteet.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA15 §) mukaisesti maakunnan liiton on tiedotettava alueensa kunnille vireillä olevista suunnitelmistaan ja muista kuntien alueiden käytön suunnitteluun, rakennettuun ympäristöön ja rakentamisen ohjaukseen vaikuttavista toimenpiteistä.

Kaavoituskatsauksessa esitellään Pirkanmaan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat maakunnan alueidenkäytön suunnitelmat ja muut kuntien alueiden käyttöön vaikuttavat toimenpiteet.

Kaavoituskatsauksen sisältö on laadittu maakuntavaltuuston hyväksymän toimintasuunnitelman pohjalta. Maakuntahallitus päätti lähettää kaavoituskatsauksen tiedoksi kaikkiin Pirkanmaan kuntiin sekä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymälle.

Pirkanmaan liiton kaavoituskatsaus 2024 tästä linkistä.

Lisätiedot:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kaikki artikkelit