Hyppää sisältöön

Pirkanmaan liiton kaavoituskatsaus 2023

| Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto

Kaavoituskatsauksessa esitellään Pirkanmaan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat maakunnan alueidenkäytön suunnitelmat ja muut kuntien alueiden käyttöön vaikuttavat toimenpiteet.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA15 §) mukaisesti maakunnan liiton on tiedotettava alueensa kunnille vireillä olevista suunnitelmistaan ja muista kuntien alueiden käytön suunnitteluun, rakennettuun ympäristöön ja rakentamisen ohjaukseen vaikuttavista toimenpiteistä. Tämän asetuksen mukaisesti on laadittu Pirkanmaan liiton kaavoituskatsaus 2023.

Maakuntahallitus totesi Pirkanmaan liiton kaavoituskatsauksen 2023 valmistuneen, ja lähettää sen tiedoksi kaikkiin Pirkanmaan kuntiin sekä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymälle.

Kaavoituskatsauksessa esitellään Pirkanmaan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat maakunnan alueidenkäytön suunnitelmat ja muut kuntien alueiden käyttöön vaikuttavat toimenpiteet. Kaavoituskatsauksen sisältö on laadittu maakuntavaltuuston hyväksymän toimintasuunnitelman pohjalta.

Pirkanmaan liiton kaavoituskatsaus 2023 on ladattavissa tästä linkistä.

Lisätiedot:

Kaikki artikkelit