Hyppää sisältöön

Pirkanmaan liiton kaavoituskatsaus 2022

| Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto

Maakuntahallitus päätti lähettää kaavoituskatsauksen tiedoksi Pirkanmaan 23 kuntaan sekä lisäksi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymälle.

Pirkanmaan liitto laatii säännöllisesti kaavoituskatsauksen, jossa esitellään Pirkanmaan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat maakunnan alueidenkäytön suunnitelmat ja muut kuntien alueiden käyttöön vaikuttavat toimenpiteet. Kaavoituskatsauksen sisältö on laadittu maakuntavaltuuston hyväksymän toimintasuunnitelman pohjalta.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA15 §) mukaisesti maakunnan liiton on tiedotettava alueensa kunnille vireillä olevista suunnitelmistaan ja muista kuntien alueiden käytön
suunnitteluun, rakennettuun ympäristöön ja rakentamisen ohjaukseen vaikuttavista toimenpiteistä.

Maakuntahallitus päätti lähettää kaavoituskatsauksen tiedoksi Pirkanmaan 23 kuntaan sekä lisäksi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymälle.

Kaavoituskatsaus löytyy oheisen linkin takaa.

Lisätietoja:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kaikki artikkelit