Hyppää sisältöön

Pirkanmaan liiton kaavoituskatsaus 2021

| Maankäyttö ja luonnonvarat, Pirkanmaan liitto

Maakuntahallitus päätti lähettää Pirkanmaan liiton kaavoituskatsauksen tiedoksi kaikkiin Pirkanmaan kuntiin sekä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymälle.

Maakunnan liiton on lainsäädännön mukaan tiedotettava alueensa kunnille vireillä olevista suunnitelmistaan ja muista kuntien alueiden käytön suunnitteluun, rakennettuun ympäristöön ja rakentamisen ohjaukseen vaikuttavista toimenpiteistä.

Tätä tiedottamista palvelee nyt laadittu Pirkanmaan kaavoituskatsaus 2021, joka perustuu Pirkanmaan liiton toimintasuunnitelmaan.

Pirkanmaan kaavoituskatsaukseen pääset tästä linkistä.

Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, joka kuvaa rakentamisen ja ympäristön kehittämisen suunnat maakunnassa tuleville vuosikymmenille.

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 tärkeimmät tavoitteet ovat maakunnan kilpailukyvyn vahvistaminen, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävä yhdyskuntarakenne sekä luonnonvarojen kestävä käyttö ja yhdyskuntarakenteen energiatehokkuus.

Pirkanmaan liitto laatii uuden maakuntaohjelman ja varautuu käynnistämään vaihekaavoituksen vuonna 2021. Näiden keskeisten strategisten asiakirjojen tueksi tullaan laatimaan päivitetty Pirkanmaan väestösuunnite sekä uudistamaan Pirkanmaan energiastrategia. Tuulienergian potentiaalista tehdään uusia maakunnallisia selvityksiä, sillä teknologia on edellisten selvitysten jälkeen edennyt huomattavasti ennakoitua nopeammin.

Lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, kun Suomen ensimmäinen alueellinen biodiversiteettiohjelma laaditaan Pirkanmaalle.

Edellä mainittujen lisäksi Pirkanmaan liitto osallistuu ja toteuttaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa erilaisia maankäytön, liikenteen ja ympäristön suunnittelu-, selvitys- ja kehittämishankkeita.

Maakuntahallitus päätti lähettää Pirkanmaan liiton kaavoituskatsauksen 2021 tiedoksi kaikkiin Pirkanmaan kuntiin sekä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymälle.

Keskeiset tietolähteet verkossa ovat:

Siirry tästä linkistä maakunnan kehittäminen ja suunnittelu -sivulle

Siirry tästä linkistä aluetietopalveluun

Siirry tästä linkistä maakuntakaava 2040 -sivuille. Sivusto ei ole saavutettava.

Siirry tästä linkistä karttapalveluun

Lisätiedot:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kaikki artikkelit