Hyppää sisältöön

Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitushaku avautumassa

| Pirkanmaan liitto

Tämänhetkisen tiedon mukaan haku avataan viikolla 19. Haku päättyy 15.8.

Pirkanmaan liiton EAKR-rahoituksen haku on tämänhetkisen tiedon mukaan avautumassa viikolla 19. Haku päättyy 15.8.

Pirkanmaan liiton hakuinfo (Teams) pidetään perjantaina 13.5. klo 9 – 10.30. Ilmoittaudu hakuinfoon (lyyti.fi). 

Rahoitusta on haettavissa vähän yli 3 miljoonaa euroa.

Ensimmäisessä haussa avataan seuraavat Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 -ohjelman erityistavoitteet:

1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen

1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi

2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen

2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Tukiprosentti kehittämishankkeille on 60 % ja investointihankkeille 50 %. Pelkkiä investointihankkeita ei rahoiteta - investointihankkeeseen tulee aina liittyä myös kehittämisosio.

Haun avautumisen yhteydessä julkaistavassa hankehakuilmoituksessa täsmennetään haun yksityiskohtia.

Haun avautumisesta ja hakuinfon ajankohdasta tiedotamme Pirkanmaan liiton nettisivulla.

Lisätiedot:

  • Erityisasiantuntija Tiina Harala

    Työskentelen hankerahoituksen tehtävissä. Valmistelen hankehakemusten päätöksiä (Euroopan aluekehitysrahastosta, Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) ja kansallisista kehittämisvaroista rahoitetut kehittämishankkeet). Olen myös edellä mainittujen hankkeiden yhteyshenkilö.

  • Erityisasiantuntija Tiina Ramstedt-Sen

    Valmistelen Pirkanmaan liiton rahoittamien Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden päätöksiä ja toimin rahoittajan yhteyshenkilönä. Lisäksi toimin Innokaupunkien kansallisessa koordinaatiossa rahoitustehtävissä. Olen Pirkanmaan yhteyshenkilö Interreg Central Baltic ja Europe -ohjelmissa.

Kaikki artikkelit