Hyppää sisältöön

Pirkanmaan kulttuurimatkailun tuotekehittäminen ja digitaaliset jakelukanavat kansainvälisille markkinoille

Toteuttaja: Visit Tampere Oy
Rahoitus: Pirkanmaan liiton AKKE-rahoitus 105 526€, kokonaiskustannusarvio 131 907€
Toteutusaika: 1.1.2024-31.12.2024

Laadukkaita, vastuullisia ja kansainväliseen myyntiin soveltuvia kulttuuri- ja elämysmatkailutuotteita on saatavilla digitaalisissa kanavissa Tampereen ja Pirkanmaan alueella vielä varsin niukasti, ja niiden löydettävyys kansainväliselle matkailijalle on heikkoa. Pirkanmaan kulttuurimatkailun tuotekehittäminen ja digitaaliset jakelukanavat kansainvälisille markkinoille -hankkeella vastataan tähän haasteeseen edistämällä kulttuurimatkailun kannattavaa liiketoimintaa Pirkanmaalla ja auttamalla kulttuuri- ja elämystuottajia luomaan entistä laadukkaampia tuotteita kansainvälisille markkinoille. Hankkeella edistetään kattavasti maakunnan elämystalouden toimijat yhdistävän yhteistyön avulla kulttuuri- ja elämysmatkailun digitaalista siirtymää ja siihen liittyvää osaamista Pirkanmaalla. Yleisemmällä tasolla hanke tukee kansainvälinen matkailun elpymistä Pirkanmaalla sekä alueen matkailukohteiden ja tapahtumien vetovoiman kasvua. Hankkeen toimenpiteinä toteutetaan datalähtöinen markkinatutkimus, datahankinnat ja datan analysointi kulttuurimatkailutuotteiden kehittämistä varten, maakunnallisten kulttuurimatkailutuotteiden yhteiskehittämistä, digitaalisiin jakelukanaviin ja datan hyödyntämiseen liittyvää koulutusta sekä verkostojen rakentamista kansainvälisiin matkanjärjestäjiin.