Hyppää sisältöön

Pirkanmaan koulutusryhmä esittää 15 miljoonan työllistävää lisärahoitusta Pirkanmaalle

| Edunvalvonta, Pirkanmaan liitto

Pirkanmaalla avautuu uusia työpaikkoja ennätysvauhtia ja Pirkanmaa on vahvan positiivisen rakennemuutoksen maakunta.

Pirkanmaan koulutusryhmä esittää 15 miljoonan lisärahoitusta koulutukseen. Uusien aloituspaikkojen tarve on Pirkanmaalla 1760. Lisäksi toisen asteen koulutuksen rahoituksen lisäystarvetta lähivuosina aiheuttavat erityisesti oppivelvollisuuden laajentuminen ja oppivelvollisten toisen asteen koulutuksen maksuttomuus 20 ikävuoteen asti. Myös aikuiskoulutukseen kohdistuu jatkuvan oppimisen lisäystarpeita työelämän osaamistarpeiden voimakkaasti muuttuessa.

Talouden myönteinen kehitys etenee Pirkanmaalla leveällä rintamalla ja esimerkiksi heinäkuussa maakunnassa avautui yli 10 000 uutta työpaikkaa. Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden määrä oli 28 535 henkilöä, jossa on laskua vuositasolla 10 106 henkilöä.

Lomautettujen määrä oli 2 317 henkilöä, kun se vuotta aiemmin oli 6 500 henkilöä.

- Jatkuvasti avoinna olevien työpaikkojen suuri määrä Pirkanmaalla kertoo työvoiman tarpeen merkittävästä kasvusta. Osuvilla toimenpiteillä työllisyysastetta voidaan nostaa nopeammin ja samalla hyödyntää yritysten kasvun mahdollisuudet täysimääräisesti, kertoo johtaja Peer Haataja Tampereen kauppakamarista.

Pirkanmaan koulutusryhmä esittää 15 miljoonan euron lisärahoitusta ammatillista osaamista vahvistaviin ja rekrytointia nopeuttaviin toimiin. Maakunnan kasvu on otettava huomioon opiskelijamääriä kohdennettaessa kaikilla koulutusaloilla. Pirkanmaalla ajankohtainen lisätarve koulutuspaikoille on 1760.

- Pirkanmaan kasvu on vahvaa myös tulevaisuudessa. Kasvaviin maakuntiin, kuten Pirkanmaalle on tärkeää lisätä pysyvästi kasvun huomioiva määrä koulutusresurssia, jotta tarjolla oleviin työpaikkoihin löydetään osaavia tekijöitä, sanoo kehityspäällikkö Marko Koskinen Pirkanmaan liitosta.

Lisäresurssien alueellisessa ja toimialakohtaisessa suuntaamisessa on tärkeää painottaa kohtaanto-ongelma -aloja. Pirkanmaan näkökulmasta näitä ovat etenkin sosiaali- ja terveysala, kone- ja metalli sekä majoitus- ja ravitsemusala.

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuusinvestoinnit tulee vakinaistaa. Koulutuksen rahoituksen pirstaleisuutta tulee vähentää, perusrahoitusta korottaa ja rahoitustaso on tärkeää palauttaa takavuosina tehtyjä rahoitusleikkauksia edeltäneelle tasolle.

Aloituspaikka- ja lisärahoitustarpeet on kerätty Pirkanmaan koulutusryhmän koulutusorganisaatioilta. Pirkanmaan koulutusryhmässä on vuonna 2021: Tampereen kauppakamari, Teknologiateollisuus, Pirkanmaan Yrittäjät, Tampereen seudun ammattiopisto, SASKY koulutuskuntayhtymä, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, Ahlman, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan TE-toimisto, Keskusjärjestöt AKAVA, SAK ja STTK, Pirkanmaan liitto sekä Akaan, Tampereen ja Sastamalan kaupungit.

Lisätietoja:

Pirkanmaan koulutusryhmän puheenjohtaja Peer Haataja, 040 535535 peer.haataja@tampereenkauppakamari.fi

  • Kehityspäällikkö Marko Koskinen

    Teen kiinnostavinta, osaavinta ja saavutettavinta maakuntaa. Työni toimenpiteet kohdistuvat maakunnalliselle ja kansalliselle tasolle. Tarvittavaa muutosta toteutan monipuolisen yhteistyön keinoin. Yhteistyössä Pirkanmaan kansanedustajat ovat tärkeässä roolissa.

Kaikki artikkelit