Hyppää sisältöön

Pirkanmaan kansanedustajat lisäisivät energiayhteisöjen toimintamahdollisuuksia

| Edunvalvonta, Pirkanmaan liitto, Ympäristö ja ilmasto

Mahdollistavat toimet tukisivat Suomen energiaomavaraisuuden lisäämistä sekä vihreää siirtymää.

Pirkanmaan kansanedustajat ovat tehneet kirjallisen kysymyksen EU-direktiivin huomioimisesta sähkömarkkinalaissa. Mahdollistavat toimet tukisivat Suomen energiaomavaraisuuden lisäämistä sekä vihreää siirtymää.

Kansanedustajat kysyvät, että millaisin toimenpitein hallitus aikoo varmistaa EU:n sähködirektiivin mahdollistavan kansallisen toimeenpanon, innovaatiomyönteisen sääntelyn etenemisen ja tarjota esimerkiksi Lempäälän energiayhteisölle hankkeen täysimääräisen pilotoinnin mahdollisuuden.

- Suomen energiatuotannon omavaraisuuden näkökulmasta on juuri nyt tärkeää vauhdittaa investointeja uusiutuviin paikallisiin energialähteisiin. Paikalliset energiayhteisöt tukevat myös paikallistaloutta, työllisyyttä ja hiilineutraalisuuden tavoitetta, sanoo Pirkanmaan kansanedustajien neuvottelukunnan puheenjohtaja Marko Asell.

- Sähkömarkkinalain päivitys tulisi nyt saattaa päätökseen ja mahdollistaa esimerkiksi Lempäälän Lemenen tyyppiset energiayhteisöt tärkeänä osana tulevaisuuden hiilineutraalia energiajärjestelmää, toteaa Pirkanmaan kansanedustajien neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Iiris Suomela.  

Lempäälään on investoitu muun muassa uusi älyverkko, aurinkopaneelikentät sekä suuret sähköakustot. Kansallinen lainsäädäntö ei kuitenkaan tunnista energiayhteisöjä, jonka vuoksi vielä ei ole mahdollista toimittaa energiaa suoraan asiakkaalle tai kuluttajalle.

Kirjallisella kysymyksellä energiayhteisöistä on Pirkanmaan kansanedustajien laaja tuki ja määräajassa kysymyksen pääsi allekirjoittamaan suurin osa kansanedustajista. Kirjalliseen kysymykseen vastataan 21 päivän kuluessa siitä, kun kysymys on toimitettu valtioneuvostolle.

Kuva Pirkanmaan kansanedustajien vierailulta Lempäälän energiayhteisössä. (Kuva: Marko Koskinen)

­­Lisätiedot:

Marko Asell, 050 512 1968 marko.asell@eduskunta.fi, Pirkanmaan kansanedustajien neuvottelukunnan puheenjohtaja

Iiris Suomela, 050 514 4778, iiris.suomela@eduskunta.fi, Pirkanmaan kansanedustajien neuvottelukunnan varapuheenjohtaja

Kaikki artikkelit