Hyppää sisältöön

Pirkanmaan kansanedustajat kannattavat mahdollistavaa sote-lakia

| Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Kyse on laajemmin palveluita järjestävän maakunnan oikeudesta järjestää tuotanto tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti.

Pirkanmaan kansanedustajien tiedote 31.8.2020

Pirkanmaan kansanedustajat haluavat erikoissairaanhoidon yhtiömuotoisesta toiminnasta mahdollistavan kirjauksen uuteen sote-lakiin. Kyse on laajemmin palveluita järjestävän maakunnan oikeudesta järjestää tuotanto tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti.

Pirkanmaalla on erittäin hyvät kokemukset kokonaan julkisomisteisista Coxasta ja Sydänsairaalasta. Ne ovat täysin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omistaja- ja konserniohjauksen piirissä. Yhtiöiden tuotto käytetään niiden toiminnan kehittämiseen ja osingot maksetaan omistajakunnille Suomeen. Niissä pääsee nopeasti hoitoon ja asiakkaat ovat tyytyväisiä.

Monien maakuntien asukkaat hyötyisivät huomattavasti myös jatkossa korkeatasoisista palveluista, jossa ensivaiheen toimipiste on luonteva osa asiakaslähtöistä palveluketjua. Digitaalisten palvelujen paikkariippumattomuus on myös oleellinen osa palvelun tarkoituksenmukaista toteutusta.

Pirkanmaan kansanedustajien mukaan sote-lakiin tulee myös lisätä kirjaukset yliopistosairaalan tutkimuksen ja opetuksen rahoituksesta sekä yliopistosairaalan roolista maakunnassa.

Pirkanmaan kansanedustajat esittävät sote-lakiin:

  • Yhtiömuotoisen erikoissairaanhoidon toimintoihin mahdollistavaa kirjausta ja kansalaisten valinnanvapauden turvaamista.
  • Kokonaan julkisesti omistettujen ja markkinayhtiöiden erottamista toisistaan.
  • Virkalääkäreiden toiminnan mahdollistamista kokonaan julkisomisteisissa osakeyhtiöissä.
  • Kirjausta yliopistosairaalan asemasta ja rahoituksesta maakunnassa sekä yliopiston asemasta sairaalan hallinnossa.

Pirkanmaan kansanedustajat vierailivat Pirkanmaan sairaanhoitopiirissa ja tutustuivat muun muassa Tampereen yliopistollisen sairaalan sekä konsernin toimintaan.

Pirkanmaan kansanedustajat:

Marko Asell, 050 512 1968, marko.asell@eduskunta.fi
Jukka Gustafsson, 050 511 3038, jukka.gustafsson@eduskunta.fi
Satu Hassi, 09 432 3034, satu.hassi@eduskunta.fi
Anna-Kaisa Ikonen, 040 800 4362, anna-kaisa.ikonen@eduskunta.fi
Pauli Kiuru, 040 540 6937, pauli.kiuru@eduskunta.fi
Veijo Niemi, 040 062 7264, veijo.niemi@eduskunta.fi
Jouni Ovaska, 040 717 1145, jouni.ovaska@eduskunta.fi
Arto Pirttilahti, 050 011 4434, arto.pirttilahti@eduskunta.fi
Sakari Puisto, 050 514 4523, sakari.puisto@eduskunta.fi
Arto Satonen, 050 511 3110, arto.satonen@eduskunta.fi
Sami Savio, 045 260 8308, sami.savio@eduskunta.fi
Sari Tanus, 050 512 1303, sari.tanus@eduskunta.fi
Pia Viitanen, 050 511 3039, pia.viitanen@eduskunta.fi
Sofia Vikman, 040 568 3777, sofia.vikman@eduskunta.fi

Kaikki artikkelit