Hyppää sisältöön

Pirkanmaan innovaatiotoiminnan tilannekuva 2021 on julkaistu

| Pirkanmaan liitto, Tieto ja ennakointi

Tilannekuva kerää yhteen viimeisimmät tiedot ja niistä johdetut tulkinnat Pirkanmaan tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnasta. Nyt on jo nähtävissä, että koronakriisin jälkeen on edessä kiristynyt innovaatiokilpailu

Koronakriisin laaja-alaiset vaikutukset kotimaiseen ja kansainväliseen talouteen tulevat esiin vähitellen. Pirkanmaan kriisistä selviytymistä heijastava innovaatiotilannekuva nostaa esiin kiinnostavia havaintoja tulevaisuuteen heijastuvista muutoksista.

- Pirkanmaan TKI-yleistilanne on varovaisen positiivinen. TKI-investoinnit ovat kääntyneet vahvalle kasvu-uralle eikä koronakriisi ole merkittävästi runnellut TKI-toiminnassa aktiivisimpia yrityksiä. Maakunnassa on positiivista nostetta ja osaamisen kärkiä, jotka ovat houkuttelevia investointikohteita myös eurooppalaisittain, arvioi innovaatio- ja tulevaisuustyön johtaja Petri Räsänen Pirkanmaan liitosta.

Kriisin hoidossa keskeinen politiikkatyökalu oli Suomessa Business Finlandin myöntämä häiriörahoitus, jota Pirkanmaalle kohdistui peräti 114 miljoona euroa.

Kehittämistoimintaan kohdistettua rahoitusta on kritisoitu huonosta osumatarkkuudesta kriisistä pahiten kärsineisiin yrityksiin.

On kuitenkin ilmeistä, että merkittävät lisäkehityspanokset valikoituihin uudistumiskykyisiin yrityksiin ovat sekä pitäneet yllä dynaamista yrityskantaa että tuoneet innovaatiorahoituksen ja -toiminnan piiriin yrityksiä, jotka eivät sinne ennen ole yltäneet. Kaivattu innovaatiopohjan leveneminen voi tulevina vuosina näkyä entistä monipuolisempana arvonluontina ja elinkeinorakenteen monipuolistumisena, mitä uusi kestävä kasvu välttämättä tarvitsee.

Digi tuo lupauksia tulevien vuosien kilpailukyvylle

Kriisin myötä digitaalinen siirtymä on konkretisoitunut ja edennyt yhteiskunnassa vauhdikkaasti. Kasvanut kehittämisrahoitus on mahdollistanut yrityksissä yleistä digipakkoa pidemmät loikat kohti uusia toimintamalleja, mikä lupaa hyvää tulevien vuosien kilpailukyvylle.

Merkittävää on, että liiketoiminnan uudistumiselle tärkeä startup- ekosysteemi on Pirkanmaalla jatkanut vahvistumistaan kriisistä huolimatta. Startupien määrä alueella on kasvanut, eikä kasvurahoituksen positiivinen trendi ole vaikeinakaan aikoina taittunut.

Korkeakoulusektori on taloudellisesti haasteellisessa tilanteessa valtion perusrahoituksen vähentyessä. Sisällöllisesti kehitys on kuitenkin monelta osin hyvällä tolalla, mistä kertoo korkeakoulujen jatkuvasti parantunut menestys kilpaillussa tutkimusrahoituksessa. Erityisesti Suomen Akatemian rahoitus korkeatasoiselle tutkimukselle vahvistuu jatkuvasti, mikä luo entistä parempaa pohjaa tutkimukseen ja huippuosaamiseen perustuville tulevaisuuden innovaatioille.

Pirkanmaan varovaisen optimistista akuutin kriisin jälkeistä innovaatiotilannetta on tarkasteltava suhteessa globaaliin toimintaympäristöön. Global Innovation Index 2021 –raportin mukaan maailmanlaajuisesti vuonna 2019 innovointiin tehdyt investoinnit olivat ennätyksellisen korkeita: T&K-investoinnit kasvoivat 8,5 prosenttia.

Julkiset T&K-määrärahat kasvoivat edelleen vuonna 2020. Maailman suurimmat T&K-toimintaa harjoittavat yritykset lisäsivät T&K-rahoitustaan noin 10 % vuonna 2020. T&K-intensiivisistä yrityksistä 60 % ilmoitti lisänneensä T&K-rahoitusta.

Kriisi on siis lisännyt merkittävästi globaalin innovoinnin vauhtia. Jotta voimme pysyä kilpailijoiden vauhdissa ja uudistuvissa verkostoissa mukana, on Pirkanmaan T&K-investointitaso saatava kansallisen 4 prosentin tavoitteen mukaiselle kasvu-uralle. Euroina tämä tarkoittaisi Pirkanmaalle karkeasti 20 julkisen, 40 yksityisen ja 10 kansainvälisen rahoitusmiljoonan kasvutavoitetta T&K-toimintaan vuosittain. Pystymmekö tähän?

Pirkanmaan innovaatiotoiminnan tilannekuva löytyy tämän linkin takaa.


Lisätiedot:

Pirkanmaan innovaatiotoiminnan tilannekuvan sisältö:

Pirkanmaan innovaatiotoiminnan tilannekuva löytyy tämän linkin takaa.

Teemamittarit

 • Iskukyky
 • TKI-investoinnit
 • Korkeakoulut
 • Yrityskasvu
 • Kansainvälisyys
 • Digitalisaatio

Syventymät

TKI-investoinnit

 • Pirkanmaan menestys EU-rahoitusohjelmassa H2020 ja tie entistä onnistuneempiin rahoitushakuihin uudella ohjelmakaudella/ H. Räikkönen, Pirkanmaan liitto
 • Näkemyksiä Pirkanmaan TKI-rahoituksesta / M. Sievi-Korte, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Digitalisaatio

 • SoC Hub - Boost for Finnish Companies and Its Role in EU Technological Sovereignty / Oliver Hussey, Business Tampere
 • Uutta arvoa teknologiamurroksesta - SIX Mobile Machines / H. Nieminen, Valtion Teknologian tutkimuskeskus (VTT)
 • Digituki kehittyy, ja Pirkanmaa voi olla siinä edelläkävijä, M. Lappi, Pirkanmaan liitto

Yrityskasvu & korkeakoulut

 • Film Tampere ja alueen AV-alan ekosysteemin tulevaisuudennäkymiä / I.Rahkonen ja M. Viiki, Business Tampere
 • Startupit suurennuslasin alla / A. Valkeinen, Business Tampere
 • Syntyykö tutkimuksesta liiketoimintaa – onko sillä merkitystä? / H. Länsipuro, Tampereen yliopisto
 • Innoful Finland / Harri Länsipuro,Tampereen yliopisto, Pirjo Kutinlahti, Työ- ja elinkeinoministeriö, Pasi Sorvisto, SPARK Finland

Kansainvälisyys

 • International House on aloittanut toimintansa! / M. Taverne ja N. Suvanto Tampereen kaupunki
 • Pirkanmaalla on kaikki kestävän kasvun ja kansainvälistymisen menestyskortit – nyt ne on vain pelattava oikein / N. Heino, Visit Tampere
 • Tampere-Pirkkalan lentoasema kansainvälisen saavutettavuuden etulinjassa / M. Aalto, Business Tampere

Iskukyky

 • Tavoite: Maailman kestävimmän maan kestävin maakunta / H. Tiitto ja L. Frey, Ekologinen transitio, Pirkanmaan liitto
 • Pirkanmaan väestön, talouden ja työllisyyden kehityksestä / J. Salminen, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Kohti yhteisiä tulevaisuustekoja / M.Mäkinen, Tjanssi, Pirkanmaan liitto
Kaikki artikkelit