Hyppää sisältöön

Pirkanmaan EU-kyvykkyyden kasvattaminen uudelle tasolle (PEUKKU)

Toteuttaja: Business Tampere Oy
Rahoitus: Pirkanmaan liiton AKKE-rahoitus 96 000€, kokonaiskustannusarvio 122 000€
Toteutusaika: 1.1.2023-31.12.2024

Hankkeen keskeisin tavoite on rakentaa kilpailutettu hankevalmistelutoimijoiden (konsulttiyritykset, tutkimuslaitokset) pooli, joita alueen ekosysteemien toimijat voivat hyödyntää oman EU -hankekyvykkyytensä kasvattamisessa sekä tukea Pirkanmaan alueen yritysten EU -rahoitusinstrumenteista kotiuttaman rahoituksen merkittäväksi kasvattamiseksi. Hankkeen odotetaan vaikuttavan myös alueen EU -vaikuttavuutta lisäävään prosessikehitykseen. Hankkeen tuloksena syntyy alueen toimintaympäristön kuvaus sekä vahvimpien partneriverkostojen identifioiminen hanke-ehdotusten läpimenotodennäköisyyksien parantamiseksi.

Edellä mainitut tavoitteet toteuttavat ja kontribuoivat Pirkanmaan maakuntaohjelman 2022-2025 viidestä missiosta erityisesti seuraaviin: 1. Pirkanmaalla tehdään osaamisesta ja tiedosta arvoa: tutkimukseen ja innovaatioiden hyödyntämiseen perustuvan liiketoiminnan ja kehitystyön vahvistaminen sekä maakunnan osaamiskärkien resursointi mm. kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysohjelmia hyödyntämällä mm. teknologiafokuksiin keskittyen. 2. Pirkanmaa vahvistuu kansainvälisyydestä: systemaattinen suuntautuminen eurooppalaiseen tutkimus- ja innovaatioyhteistyöhön; maakunnan osaamisiin perustuva kansainvälinen yhteistyö verkostoissa ja kehityshankkeissa.

Näiden missioiden tarkemmat toteuttamiskärjet on määritelty seutukunnan elinkeinostrategioissa, Pirkanmaan digikompassissa sekä mm. Tampereen kaupungin strategisen EU-projektityön käsikirjassa, jotka on huomioitu tämän hankkeen tavoitteissa.