Hyppää sisältöön

Pirkanmaan energiastrategiasta nousee esiin, että biokaasussa, aurinko- ja tuulisähkössä on eniten mahdollisuuksia

| Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto, Päätöksenteko, Ympäristö ja ilmasto

Samanaikaisesti on tärkeää pitää väylä auki nouseville teknologioille. Niitä ovat tällä hetkellä esimerkiksi pienydinvoimalat, vety ja synteettiset polttoaineet.

Pirkanmaalle on valmistunut energiastrategia yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa. Strategiassa käsitellään monipuolisesti Pirkanmaan tulevaisuuden energiajärjestelmää, siihen kuuluvia erilaisia energiantuotantomuotoja ja infrastruktuuriratkaisuja.

Biokaasussa sekä aurinko- ja tuulisähkössä nähdään eniten lisäämisen mahdollisuuksia. Niiden osuus on nykyisessä maakunnan energiajärjestelmässä varsin pieni. Samanaikaisesti on tärkeää pitää väylä auki nouseville teknologioille. Niitä ovat tällä hetkellä esimerkiksi pienydinvoimalat, vety ja synteettiset polttoaineet.

Strategian painopisteet ovat energian tuotannossa sekä siirrossa, kuljetuksessa ja varastoinnissa. Myös nykyinen energiakriisi on otettu huomioon valmistelussa. Tavoitevuosi strategialla on 2030.

Pirkanmaan energiastrategian tavoitteina on:

 • mahdollistaa Pirkanmaan hiilineutraalius
 • varmistaa Pirkanmaan energiajärjestelmän toimitus- ja huoltovarmuus
 • irrottaa maakunta venäläisestä tuontienergiasta
 • vahvistaa aluetaloutta ja energiaan liittyvää TKI-toimintaa
 • varmistaa energiamurroksen oikeudenmukaisuus ja kustannustehokkuus
 • parantaa Pirkanmaan energiatehokkuutta

  Tavoitteisiin päästään heikentämättä luonnon monimuotoisuutta.
  Maakuntahallitus kävi 27.3. kokouksessaan asiasta keskustelua ja hyväksyi Pirkanmaan energiastrategian.

  Maakuntahallitus päätti, että Pirkanmaan energiastrategiajulkaisuun lisätään sivun 8 ensimmäisen kappaleen loppuun teksti ”Suomessa tullaan ylläpitämään huoltovarmuuden vuoksi myös turpeen tuotantoketjuja.” Sivun 13 (Biomassa) kolmannen kappaleen loppuun lisättiin teksti ”Hiilinielujen lisäämiseksi on tärkeää huolehtia metsien kasvusta. Harvennukset tulee tällöin tehdä ajoissa ja oikein, jolloin saamme sekä metsiin parempaa kasvia että energiapuuta.”

  Energiastrategia valmistuu taitetuksi julkaisuksi lähipäivinä.
  Luonnosversio on luettavissa esityslistan liitteenä (§31 Pirkanmaan energiastrategia).

  Pirkanmaan energiastrategia 2030 ja vetyvoorumi -tilaisuus järjestetään 30.3.

  Tule kuulemaan Pirkanmaan uudesta energiastrategiasta ja maakunnan mahdollisuuksista vetytaloudessa!

  Tapahtuma pidetään verkossa torstaina 30.3. klo 9-11.

  Linkki ohjelmaan ja striimaukseen.

  Lisätiedot:

  • Projektipäällikkö (REC4EU-hanke) Tiina Luukkonen

   Toimin projektipäällikkönä Interreg Europe -rahoitteisessa Renewable Energy Communities for EU regions (REC4EU) -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on edistää uusiutuvaa energiaa tuottavien ja hyödyntävien energiayhteisöjen syntymistä ja toimintamahdollisuuksia eri puolilla Eurooppaa.

  Kaikki artikkelit