Hyppää sisältöön

Pirkanmaan digitaalinen kompassi

Pirkanmaan liitto koordinoi Pirkanmaan alueellisen digikompassin laatimista kevään 2022 aikana.

Elämme keskellä nopeaa digitaalista murrosta, jonka ohjaamiseen ja edistämiseen on EU:n talousalueella päätetty pikaisesti tarttua, jotta voimme luoda sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää kasvua ja kilpailukykyä. EU:n polkua digitaaliselle vuosikymmenelle 2030 on tarkoitus suunnata komission laatiman digitaalisen kompassin avulla.

Kompassin kärkinä ovat:

1) väestön digitaalisten taitojen ja digialan ammattilaisten määrän lisääminen

2) turvallinen, tehokas ja kestävä digitaalinen infrastruktuuri

3) yritysten digitalisaatio ja

4) julkisten palvelujen digitalisaatio.

Digitaalinen kompassi asettaa näissä teemoissa EU:lle vuosikymmenen strategiset tavoitteet ja luo edellytykset monikansallisille investoinneille tavoitteisiin pääsemiseksi.

Digitaalisen kompassin jäsenmaakohtaiset ja alueelliset tarpeet on tärkeä suhteuttaa niiden vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin sekä heikkouksiin ja uhkiin. Kyse on digitalisaatioon liittyvästä älykkäästä erikoistumisesta, jonka avulla digitaalista murrosta voidaan vauhdittaa siten, että tavoitteita on mahdollista seurata, arvioida ja mitata sekä sitoa osaksi EU:n arvopohjaa.

Pirkanmaan liitto koordinoi Pirkanmaan alueellisen digikompassin laatimista. Alueellinen kompassi auttaa alueellisia toimijoita kohdentamaan toimiaan strategisesti koskien digitaalista siirtymää ja tekemään vaikuttavaa yhteistyötä alueella ja EU:ssa. Tukeudumme digitaalisen kompassin aluekohtaisessa määrittelyssä laajaan vuorovaikutukseen alueellisten toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Teknologinen murros toteutuu systeemisesti ja on tärkeää, että sen toteutuminen tapahtuu eettisesti hyväksyttävällä, toivottavalla ja kestävällä tavalla.

Pirkanmaan digitaalinen kompassi laaditaan kevään 2022 aikana tiiviissä yhteistyössä valtioneuvoston Digitoimiston koordinoiman kansallisen kompassityön ja EU:n tutkimuskeskus JRC:n kanssa. Työtä linjaa alueen toimijoista muodostettu ohjausryhmä.

Digitaalinen kompassi on myös osa Interreg-hankkeiden InnoHEIs ja S34Growth toteutusta.Tutustu aiheeseen:

Digitoimisto (vm.fi)

Ministeriryhmä linjasi Suomen digikompassista – tavoitteena olla EU-maille suunnannäyttäjä (valtioneuvosto.fi)

EU:n yhteinen tutkimuskeskus Joint Research Centre (Euroopan komissio)

Euroopan digitaalinen vuosikymmen: digitavoitteet vuodelle 2030 (Euroopan komissio)

Lisätiedot:

Takaisin hankkeet ja selvitykset -sivulle