Hyppää sisältöön

Pirkanmaan digitaalinen kompassi

Pirkanmaan liitto koordinoi Pirkanmaan alueellisen digikompassin laatimista.

Elämme keskellä nopeaa digitaalista murrosta, jonka ohjaamiseen ja edistämiseen on EU:n talousalueella päätetty pikaisesti tarttua, jotta voimme luoda sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää kasvua ja kilpailukykyä. EU:n polkua digitaaliselle vuosikymmenelle 2030 on tarkoitus suunnata komission laatiman digitaalisen kompassin avulla.

Kompassin kärkinä ovat:

1) väestön digitaalisten taitojen ja digialan ammattilaisten määrän lisääminen
2) turvallinen, tehokas ja kestävä digitaalinen infrastruktuuri
3) yritysten digitalisaatio ja
4) julkisten palvelujen digitalisaatio.

Digitaalinen kompassi asettaa näissä teemoissa EU:lle vuosikymmenen strategiset tavoitteet ja luo edellytykset monikansallisille investoinneille tavoitteisiin pääsemiseksi.

Digitaalisen kompassin jäsenmaakohtaiset ja alueelliset tarpeet on tärkeä suhteuttaa niiden vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin sekä heikkouksiin ja uhkiin. Kyse on digitalisaatioon liittyvästä älykkäästä erikoistumisesta, jonka avulla digitaalista murrosta voidaan vauhdittaa siten, että tavoitteita on mahdollista seurata, arvioida ja mitata sekä sitoa osaksi EU:n arvopohjaa.

Pirkanmaan liitto koordinoi Pirkanmaan alueellisen digikompassin laatimista. Alueellinen kompassi auttaa alueellisia toimijoita kohdentamaan toimiaan strategisesti koskien digitaalista siirtymää ja tekemään vaikuttavaa yhteistyötä alueella ja EU:ssa. Tukeudumme digitaalisen kompassin aluekohtaisessa määrittelyssä laajaan vuorovaikutukseen alueellisten toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Teknologinen murros toteutuu systeemisesti ja on tärkeää, että sen toteutuminen tapahtuu eettisesti hyväksyttävällä, toivottavalla ja kestävällä tavalla.

Pirkanmaan digitaalista kompassia on laadittu tiiviissä yhteistyössä valtioneuvoston Digitoimiston koordinoiman kansallisen kompassityön ja EU:n tutkimuskeskus JRC:n kanssa. Työtä linjaa alueen toimijoista muodostettu ohjausryhmä.

Pirkanmaan digitaalisen kompassin tavoitteita toteutetaan mm. Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitushaussa 11.12.2023 – 11.3.2024.

Tutustu aiheeseen:

Pirkanmaan digikompassin tiekartan raportti

Digitoimisto (vm.fi)

Ministeriryhmä linjasi Suomen digikompassista – tavoitteena olla EU-maille suunnannäyttäjä (valtioneuvosto.fi)

EU:n yhteinen tutkimuskeskus Joint Research Centre (Euroopan komissio)

Euroopan digitaalinen vuosikymmen: digitavoitteet vuodelle 2030 (Euroopan komissio)

Takaisin hankkeet ja selvitykset -sivulle