Hyppää sisältöön

Pirkanmaalle valmistui tiekartta kohti hiilineutraalia maakuntaa

| Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto, Ympäristö ja ilmasto

Työn aikana on kuultu laajasti kuntia, maakunnassa toimivia organisaatioita ja eri alojen asiantuntijoita.

Pirkanmaalle on valmistunut hiilineutraalitiekartta 2030. Se kokoaa strategisen kuvan maakunnan päästövähennysteemoista ja toimenpiteistä.

Tiekartta tarjoaa työkaluja, joiden avulla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Tiekartan laatijoina ovat olleet Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan ELY-keskus. Työn tekemisessä on kuultu laajasti kuntia, maakunnassa toimivia organisaatioita ja eri alojen asiantuntijoita. Maakuntahallitus hyväksyi tiekartan kokouksessaan tiistaina 17.11. Tiekartta viedään tiedoksi maakuntavaltuustolle.

Tiekartta on eräänlainen työkalupakki. Kunnat ja muut maakunnan toimijat voivat poimia siitä ilmastotoimenpiteitä ja soveltaa osaksi omaa ilmastotyötään. Tiekartassa keskitytään ensisijaisesti ilmastomuutosta hillitseviin toimiin. Ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyviä toimia ei käsitellä tiekartassa. Kuntalaisia koskevat toimenpiteet on rajattu pois, koska ne käsitellään kuntien omissa hiilineutraalitiekartoissa.

Tiekarttaan valitut päästövähennysten pääteemat ovat:

  • Liikenne ja liikkuminen
  • Energiantuotanto ja energiatehokkuus
  • Yhdyskuntarakenne ja rakentaminen
  • Elinkeinoelämän vastuulliset ratkaisut
  • Maa- ja metsätalous
  • Hiilinielut ja kompensointi

Tiekartta on valmisteltu talven 2019 - 2020 syksyn aikana osana Canemure-hanketta (Hiilineutraalit kunnat ja maakunnat -hanke). Se on sovitettu osaksi muuta maakunnassa tehtävää hiilineutraalisuustyötä. Tavoitteena on edistää konkreettisia toimia ensi vuoden alusta.

Lisätietoja:

Kaikki artikkelit