Hyppää sisältöön

Pirkanmaalle rakentamisen kiertotalouden TKI-verkosto

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto pyrkivät yhdessä kehittämään kiertotaloustavoitteita tukevaa ekosysteemitoimintaa tunnistamalla rakennusalan tarpeet toimijalähtöisesti ja alueellisesti.

Rakennusala (infra- ja talonrakentaminen) tuottavat Pirkanmaalla volyymeiltään suurimpia määriä hyödyntämiskelpoista materiaalia, jonka kestävässä ja tehokkaassa kiertotaloudessa on vielä paljon kehitettävää.

Alueelta puuttuu lähes kokonaan aito, verkostomainen toimintatapa rakentamisen kiertotalouden edistämisessä. Hyödynnettävyyteen ja kierrätykseen voidaan vaikuttaa jo suunnitteluvaiheessa, mikäli siinä otetaan huomioon rakennuksen tai rakenteen elinkaaren lisäksi hyödynnettävyys elinkaaren päätyttyä ja voimassa olevat säädökset.

Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto pyrkivät yhdessä kehittämään kiertotaloustavoitteita tukevaa ekosysteemitoimintaa tunnistamalla rakennusalan tarpeet toimijalähtöisesti ja alueellisesti.

Näiden kehittämistarpeiden ympärille muodostetaan rakennusalan ja muiden läheisesti liittyvien alojen yritysten, kuntien ja edunvalvontajärjestöjen verkosto, jossa tehdään keskeisten haasteiden ja kehittämiskohteiden ympärille työsuunnitelma (esim. hiilijalanjälkilaskenta) sekä rakennetaan useita erilaisia demonstraatioita. Yhdessä demonstraatiossa esimerkiksi selvitetään, mitkä purkukohteen (esim. omakotitalo tai pienkerrostalo) rakennusosat voidaan purkaa ehjinä uudelleenkäyttöä varten.

Maakuntahallitus suuntasi Tampereen ammattikorkeakoulun Rakentamisen kiertotalouden TKI-verkosto -hankkeelle Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoituksena vuosina 2021 ja 2022 yhteensä 236 223 euroa. Hanketta varaudutaan rahoittamaan myös vuonna 2023. Hankkeen osatoteuttaja on Tampereen korkeakoulusäätiö. Hanke kestää vuoden 2023 huhtikuun loppuun.

Hankkeen kohdealueena on lähes koko Pirkanmaa.

Hanke edistää maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen tavoitteita. Pirkanmaan selviytymissuunnitelmassa rakennusteollisuuden ja rakentamisen energia- ja materiaalitehokkuus ja digitalisaatio on nostettu tärkeäksi kehittämisen kohteeksi.

Lisätietoja:

Tampereen ammattikorkeakoulu: Impact Leader Eeva-Liisa Viskari, p. 040 846 9452

  • Erityisasiantuntija Tiina Ramstedt-Sen

    Valmistelen Pirkanmaan liiton rahoittamien Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden päätöksiä ja toimin rahoittajan yhteyshenkilönä. Lisäksi toimin Innokaupunkien kansallisessa koordinaatiossa rahoitustehtävissä. Olen Pirkanmaan yhteyshenkilö Interreg Central Baltic ja Europe -ohjelmissa.

Kaikki artikkelit