Hyppää sisältöön

Pirkanmaalle rakennetaan kestävien ja älykkäiden tekstiilien osaamis- ja innovaatioekosysteemiä

| Pirkanmaan liitto

Ekosysteemi tuo korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden osaamisen, innovaatiokyvykkyyden ja kansainväliset verkostot yritysten saavutettavaksi, auttamaan koronasta toipumista.

Tekstiilit ovat osa jokapäiväistä elämää ja siksi ne tarjoavat alustan myös paremman arjen, hyvinvoinnin ja työelämän innovaatioiden edistämiseen digitaalisuuden avulla. Tekstiilit ovat mahdollisuus uusien materiaalien, kierrätystekniikoiden ja tuote- ja palvelukonseptien kehitykselle.

EU-rahoitteisessa hankkeessa kehitetään Pirkanmaan kestävien ja älykkäiden tekstiilien osaamis- ja innovaatioekosysteemiä. Se tuo yhteen yritykset, julkiset toimijat, korkeakoulut ja tutkimusorganisaatiot. Tekstiili – ja IT-alan toimijoita törmäytetään yhteen uusien innovaatioiden synnyttämiseksi ja olemassa olevien tuotteiden ja ideoiden jalostamiseksi erityisesti terveydenhoidon tuotteiksi. Hanketta toteuttaa Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttajana Hämeen ammattikorkeakoulu Oy ja kohdealueena on koko Pirkanmaa.

Ekosysteemi tuo korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden osaamisen, innovaatiokyvykkyyden ja kansainväliset verkostot yritysten saavutettavaksi, auttamaan koronasta toipumista. Parhaiden muotoilutyökalujen löytäminen kestävien ja älykkäiden tekstiilien suunnitteluprosessiin ja massakustomoinnin mahdollisuuksien tunnistaminen ovat ekosysteemissä keskeisessä osassa.

Hanke toteuttaa maakuntaohjelmaa, Pirkanmaan selviytymissuunnitelman ja älykkään erikoistumisen strategiaa. Se luo aktiivisesti yhteyksiä yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Hankkeessa syntyvällä kestävien ja älykkäiden tekstiilien ekosysteemillä pyritään vakiinnuttamaan resurssiviisaita toimintatapoja tekstiiliteollisuuteen. Samalla saadaan edistettyä tutkimustiedon leviämistä yrityksiin, mikä lisää tutkimustoiminnan tehokkaampaa hyödyntämistä.

Maakuntahallitus suuntasi Pirkanmaan kestävien ja älykkäiden tekstiilien osaamis- ja innovaatioekosysteemi -hankkeelle Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoituksena vuosille 2021-2023 yhteensä 415 406 euroa.

Lisätietoja:

Tampereen ammattikorkeakoulu:
Yliopettaja Silja Kostia, p. 050 387 1901, silja.kostia@tuni.fi

  • Erityisasiantuntija Tiina Ramstedt-Sen

    Valmistelen Pirkanmaan liiton rahoittamien Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden päätöksiä ja toimin rahoittajan yhteyshenkilönä. Lisäksi toimin Innokaupunkien kansallisessa koordinaatiossa rahoitustehtävissä. Olen Pirkanmaan yhteyshenkilö Interreg Central Baltic ja Europe -ohjelmissa.

Kaikki artikkelit