Hyppää sisältöön

Pirkanmaalle perustetaan Ilmastotoimintakeskus vastaamaan ilmastonmuutoksen ja luontokadon haasteisiin

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto, Ympäristö ja ilmasto

Keskus synnyttää pitkäkestoisia ratkaisuja ja toimintamalleja alueen toimijoiden hyväksi, hyödyntäen samalla alueellista huippuosaamista ja alueellisia ilmasto- ja ympäristötavoitteita.

Pirkanmaa on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali 2030 ja tehnyt kunnianhimoisen luonnon monimuotoisuusohjelman. Helsingin yliopiston ja Tampereen korkeakoulusäätiön hankkeessa perustetaan Pirkanmaan Ilmastotoimintakeskus (PIK), joka kutsuu alueen toimijat yhteiskehittämään uusia ratkaisuja, jotka vastaavat ilmastonmuutoksen ja luontokadon haasteisiin.

Helsingin yliopiston Hyytiälän metsäasemalla ilmakehätieteiden huippuosaajien kanssa alueen yritykset, yhdistykset ja julkiset toimijat pääsevät yhdessä kehittämään konkreettisia toimia, jotka tukevat niin heidän kuin ympäristön kestävää kehitystä.

PIK-hanke käynnistyy kartoituksella, jossa Pirkanmaan toimijat kertovat ilmastoon liittyvän tiedon ja yhteistyön tarpeistaan. Hyytiälän metsäasemalla tapahtuvissa yhteiskehitystyöpajoissa syntyvät aihiot kootaan digitaaliselle alustalle, jossa ne ovat kaikkien toimijoiden löydettävissä ja hyödynnettävissä sekä jatkokehitettävissä.

PIK synnyttää pitkäkestoisia ratkaisuja ja toimintamalleja alueen toimijoiden hyväksi, hyödyntäen samalla alueellista huippuosaamista ja alueellisia ilmasto- ja ympäristötavoitteita. Hankkeen tarvitsemat tiedot, taidot, verkostot ja infrastruktuuri ovat jo olemassa, ja hankkeen saaman tuen myötä nämä resurssit saataisiin hyödyttämään Pirkanmaata.

Hyytiälän asemalla toimii kansainvälisestikin tunnettu SMEAR II -asema (Station for Measuring Earth system - Atmosphere Relations, jonka tuottamaa dataa hankkeessa hyödynnetään. Tampereen korkeakoulusäätiön rooli hankkeessa on tuoda mukaan erityisesti yritysyhteistyöhön liittyvää osaamista ja kontakteja sekä osallistua hankkeessa yritysten ja muiden toimijoiden välisen yhteistyön sekä yritysyhteistyön toteuttamiseen.

Pirkanmaan liitto myönsi Euroopan aluekehitysrahastosta kaikkiaan 312 181 euroa Pirkanmaan Ilmastotoimintakeskus (PIK) -ryhmähankkeelle. Hankkeen päätoteuttaja on Helsingin yliopisto ja osahankkeen toteuttaja Tampereen korkeakoulusäätiö. Helsingin yliopiston osuus EAKR-rahoituksesta on 203 565 euroa (omarahoitusosuus 135 714 euroa). Tampereen korkeakoulusäätiön osuus EAKR-rahoituksesta on 108 616 euroa (omarahoitusosuus 72 410 euroa).

Hankkeet kestävät vuoden 2025 loppuun. Ne liittyvät maakuntaohjelmaan seuraavissa teemoissa: Pirkanmaalla tehdään osaamisesta ja tiedosta arvoa sekä Pirkanmaalla asutaan ja liikutaan kestävästi.

Lisätiedot:

Helsingin yliopisto:
Professori Tuukka Petäjä, tuukka.petaja@helsinki.fi, p. 050 415 5278
Projektikoordinaattori Henri Jokinen, henri.j.jokinen@helsinki.fi, p. 050 323 9275

Tampereen korkeakoulusäätiö:
Professori Jorma Keskinen, jorma.keskinen@tuni.fi, p. 040 198 1003

Kaikki artikkelit