Hyppää sisältöön

Pirkanmaalle halutaan rakentaa kestävä energiajärjestelmä

| Elinvoima ja uudistuminen, Pirkanmaan liitto, Päätöksenteko, Ympäristö ja ilmasto

Energiastrategiatyötä tehdään kuluvan vuoden aikana laajassa yhteistyössä alueen kuntien, eri toimijoiden, sidosryhmien ja asukkaiden kanssa.

Pirkanmaalle laaditaan energiastrategia, joka vie maakuntaa kohti tulevaisuuden kestävää energiajärjestelmää. Strategiatyötä tehdään kuluvan vuoden aikana laajassa yhteistyössä alueen kuntien, eri toimijoiden, sidosryhmien ja asukkaiden kanssa. Strategian laadintaa vetää Pirkanmaan liitto.

Strategiatyössä kuullaan maakunnan asukkaita eri ikäryhmistä. Pirkanmaan energiastrategia valmistuu ensi talven aikana ja strategiatyön etenemisestä tullaan viestimään aktiivisesti eri kanavissa.

Strategia suuntaa kohti vuotta 2030

Maakuntahallituksen yhteydessä toimiva ympäristö- ja ilmastojaosto käynnisti 8.4.2022 Pirkanmaan energiastrategiaprosessin käsittelemällä strategian lähtökohtia, tavoitteita ja tavoitevuotta.

Energiastrategian tavoitteina on:

  • mahdollistaa Pirkanmaan hiilineutraalius luonnon monimuotoisuutta heikentämättä
  • varmistaa Pirkanmaan energiajärjestelmän toiminta- ja huoltovarmuus
  • irrottaa maakunta venäläisestä tuontienergiasta
  • vahvistaa aluetaloutta ja energiaan liittyvää TKI-toimintaa
  • varmistaa energiamurroksen oikeudenmukaisuus ja kustannustehokkuus

Energiastrategian tavoitevuosi on 2030. Tausta-aineistona työssä on vuonna 2021 valmistunut Pirkanmaan ELY-keskuksen tilaama ja Ramboll Oy:n laatima Pirkanmaan energiajärjestelmäselvitys. Selvityksessä on kartoitettu maakunnan energiantuotannon ja -kulutuksen sekä siirtoverkon nykytilannetta, mahdollisuuksia ja rajoitteita.

Oman maakunnan energiajärjestelmä ja huoltovarmuus

Pirkanmaa on jo aiemmin sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuonna 2030. Venäjän hyökkäyssodan seurauksena uusiutuvan, paikallisesti tuotetun energian merkitys vain kasvaa entisestään.

EU:n ja Suomen päättäjien ilmaisema halu irtautua ennen pitkää venäläisestä tuontienergiasta heijastuu luonnollisesti myös Pirkanmaahan. Tämän lisäksi on olennaista varmistaa maakunnan energiajärjestelmän toiminta- ja huoltovarmuus kaikissa tilanteissa.

Nykytilanteen takia entisestään kiihtyvä energiamurros on mahdollistettava niin, että se tapahtuu oikeudenmukaisesti ja kustannustehokkaasti. Strategian keskiössä on myös aluetalouden sekä energiaan liittyvän tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen. Edellä mainittuihin tavoitteisiin pyrkiessä on huolehdittava siitä, ettei samanaikaisesti heikennetä luonnon monimuotoisuutta.

Lisätietoja:

  • Suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissanen

    Vastuullani on maankäyttö- ja liikennetiimin vetäminen sekä toiminnan suunnittelu ja kehittäminen yhdessä tiimin kanssa. Erityisosaamistani on liikennejärjestelmäsuunnittelu, mutta puoleeni voi kääntyä kaikissa maankäytön, liikenteen tai ympäristön suunnittelua koskevissa kysymyksissä.

Kaikki artikkelit