Hyppää sisältöön

Pirkanmaalla valmisteilla oleva TE-palvelu -uudistus saa palvelustrategian

| Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Työssä ovat mukana kaikki Pirkanmaan kunnat. Palvelustrategian laatimiseen osallistetaan kuntien ja valtion toimijoita sekä laaja joukko työllisyys- ja yrityspalvelujen kumppanuusverkostoa.

Pirkanmaalla selvitetään vaihtoehtoja, miten TE-palveluja voidaan parhaalla mahdollisella tavalla tuottaa vuoden 2025 alusta. Tätä tarkoitusta varten laaditaan palvelustrategia. Sen pohjalta voidaan saavuttaa koko maakunnan kattava yhteinen näkemys valtiolta kuntien vastuulle siirtyvien palvelujen tuotannosta ja organisoinnista. Strategiatyön aikana pohditaan myös vaihtoehtoja palvelujen järjestämistavoille.

Palvelustrategiatyössä ovat mukana kaikki Pirkanmaan kunnat. Palvelustrategian laatimiseen osallistetaan kuntien ja valtion toimijoita sekä laaja joukko työllisyys- ja yrityspalvelujen kumppanuusverkostoa. Strategiatyön pohjana on TE-palvelujen siirtyminen lakisääteisesti kuntien tehtäväksi vuoden 2025 alusta.

Tavoitteena ovat asiakaslähtöiset, vaikuttavat ja kustannustehokkaat TE-palvelut koko alueella työnhakijoille, työnantajille ja yrittäjiksi aikoville osana kuntien elinvoimapalveluja. Palvelustrategian valmistelussa huomioidaan muun muassa toimintaa sääntelevät lainsäädännöt ja niiden mahdolliset muutokset vuosina 2023-2025, mukaan lukien kotoutumisen kokonaisuudistus työikäisten osalta.

Strategian pohjalta kunnissa tehdään ensi syksyyn mennessä ratkaisut Pirkanmaan TE-palveluiden tuottamisesta ja organisoitumisesta uudistuksen jälkeen. Kuntien väliset sopimukset uusista työllisyysalueista tulee toimittaa valtiolle lokakuun loppuun mennessä vuonna 2023.

Pirkanmaan liitto myönsi Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta TE-palvelu-uudistuksen palvelutuotanto ja organisoituminen Pirkanmaan alueella / Palvelustrategia -hankkeelle 100 000 euroa.

Vuoden 2023 toukokuun loppuun kestävässä hankkeessa pyritään huomioimaan lähipalveluiden mahdollistaminen kattavasti koko maakunnassa. Se tukee osaltaan maakuntaohjelman tavoitetta työllisyyden vahvistamisesta koko alueella ja sitä kautta myös syrjäytymisen ehkäisystä huolehtimista. TE-palvelu-uudistuksessa huomioidaan myös yhteistyö hyvinvointialueen kanssa.

Hanke kytkeytyy myös kansainvälisyyden sekä kotoutumisen ja juurtumisen vahvistamiseen maakunnassa. TE-palvelu-uudistukseen sisältyy myös työikäisten kotoutumispalveluja sekä kansainvälisen työnvälityksen ja osaamisen palveluja. Ulkomaisen työvoiman saatavuuteen ja sitä kautta eri alojen työvoimapulaan vastaaminen on niin ikään tärkeä asia, joka huomioidaan osana palvelustrategiatyötä.

Lisätiedot:

Tampereen kaupunki: Työllisyysjohtaja Regina Saari, puh. 050 346 9603 regina.saari@tampere.fi

  • Erityisasiantuntija Tiina Harala

    Työskentelen hankerahoituksen tehtävissä. Valmistelen hankehakemusten päätöksiä (Euroopan aluekehitysrahastosta, Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) ja kansallisista kehittämisvaroista rahoitetut kehittämishankkeet). Olen myös edellä mainittujen hankkeiden yhteyshenkilö.

Kaikki artikkelit