Hyppää sisältöön

Pirkanmaalla kehitetään älykkäitä ohjausmenetelmiä tukemaan sähköenergiajärjestelmien käyttöä

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset

Tavoitteena on saada aikaan energiajärjestelmän automaattisia ja optimaalisia ohjaustapoja erilaisiin käyttötilanteisiin.

Pirkanmaalla kehitetään älykkäitä ohjausmenetelmiä tukemaan sähköenergiajärjestelmien käyttöä. Vuoden 2023 elokuun loppuun kestävää EU-rahoitteista hanketta vetää Tampereen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana on Tampereen aikuiskoulutuskeskus (TAKK).

Maakuntahallitus suuntasi Älykkäät ohjaukset moderneissa energiajärjestelmissä -hankkeelle Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion rahoituksena vuosille 2021-2022 yhteensä 122 200 euroa. Hanketta varaudutaan rahoittamaan myös vuonna 2023.

Pirkanmaan liitto on aikaisemmin rahoittanut Energian varastointiratkaisut osana uusiutuvan sähköenergian optimoitua käyttöä (Enervara) -hanketta, joka on nyt päättymässä. Maanantaina maakuntahallituksen käsittelyssä ollut hanke on jatkoa Enervaralle.

Tavoitteena on saada aikaan energiajärjestelmän automaattisia ja optimaalisia ohjaustapoja erilaisiin käyttötilanteisiin. Älykkäitä ohjauksia testataan virtuaaliympäristössä. Älykkäät ohjaukset myös siirretään todelliseen toimintaympäristöön, Enervara-hankkeessa rakennettuun sähköenergiajärjestelmään. Suunnittelua ja pilotointia tehdään yhteistyössä pk-yritysten kanssa.

Tavoitteena on myöhemmin toteuttaa yhteistyössä Münchenin ammattikorkeakoulun (MUAS) kanssa yhteishanke, jossa hyödynnettäisiin aiemmassa hankkeessa rakennettua hybridienergiajärjestelmää, lämpövarastoihin liittyvää energiavarasto-osaamista ja heidän laitteistojaan.

Lisätietoja:

  • Erityisasiantuntija Tiina Harala

    Työskentelen hankerahoituksen tehtävissä. Valmistelen hankehakemusten päätöksiä (Euroopan aluekehitysrahastosta, Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) ja kansallisista kehittämisvaroista rahoitetut kehittämishankkeet). Olen myös edellä mainittujen hankkeiden yhteyshenkilö.


Tamk:
Lehtori (teollisuusteknologia) Anne Cumini, p. 050 382 5808, anne.cumini@tuni.fi
Yliopettaja (teollisuusteknologia) Aki Korpela, p. 040 637 2840, aki.korpela@tuni.fi

Kaikki artikkelit