Hyppää sisältöön

Pirkanmaalaiselle teollisuudelle etsitään etua nopean pinnoitusmenetelmän avulla

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Menetelmää käytetään jo korvaamaan ympäristölle ja ihmiselle haitallista kuudenarvoisen kromin käyttöä perinteisessä kovakromauksessa.

Suomalaisen teollisuuden käytössä ei vielä ole laserpinnoituksen ja termisen ruiskutuksen hyviä puolia yhdistävää korkean materiaalitehokkuuden pinnoitusmenetelmää.

Tämän ns. EHLA-pinnoituksen (Extreme Hich Speed Laser Cladding) avulla voidaan valmistaa ohuita ja täysin tiiviitä korkealaatuisia metallipinnoitteita erilaisten metalliseosten päälle suurella tuottavuudella. Maailmalla menetelmää käytetään jo korvaamaan ympäristölle ja ihmiselle haitallista kuudenarvoisen kromin käyttöä perinteisessä kovakromauksessa.

Tampereen yliopisto selvittää EU-rahoitteisessa hankkeessa menetelmän mahdollisuudet erilaisten korroosionsuoja- ja kovapinnoitteiden valmistamiseen, vaurioituneiden koneenosien korjaukseen ja uudelleenvalmistukseen sekä tutkii menetelmän soveltuvuutta metallien 3D-tulostukseen suorakerrostamalla.

Tutkittu tieto siirretään kaivos- ja porauslaitteita, voimalaitoksia, voimansiirtoakseleita ja vaihteita valmistavaan sekä moottoreita ja puunjalostusteollisuuden komponentteja huoltavaan teollisuuteen Pirkanmaalla ja sen lähialueilla.

Pirkanmaan liitto myönsi Tampereen korkeakoulusäätiön NOPSA - Nopeasta pinnoitusmenetelmästä etua teollisuuteen -hankkeelle Euroopan aluekehitysrahastosta ja valtion osuutena 239 327 euroa. Rahoitus tulee Pirkanmaan selviytymissuunnitelmaan kohdennetusta REACT EU-rahoituksesta.

Pirkanmaalle kohdistuva hanke alkaa ensi vuoden alussa ja kestää vuoden 2023 elokuun loppuun. Hanke toteuttaa Pirkanmaan maakuntaohjelmaa 2018-2020 ja älykkään erikoistumisen strategiaa teollisuuden digitalisaation osalta. Selviytymissuunnitelmaan sillä on kytkös, koska se toteuttaa vihreää ja digitaalista siirtymää teollisuudessa.

Lisätiedot:

Tampereen korkeakoulusäätiö:
Tutkimuspäällikkö Jorma Vihinen, p. 040 556 7874
jorma.vihinen@tuni.fi

  • Erityisasiantuntija Tiina Ramstedt-Sen

    Valmistelen Pirkanmaan liiton rahoittamien Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden päätöksiä ja toimin rahoittajan yhteyshenkilönä. Lisäksi toimin Innokaupunkien kansallisessa koordinaatiossa rahoitustehtävissä. Olen Pirkanmaan yhteyshenkilö Interreg Central Baltic ja Europe -ohjelmissa.

Kaikki artikkelit