Hyppää sisältöön

Pirkanmaa tarvitsee digitaalisen kompassin

| Blogi, Elinvoima ja uudistuminen, Pirkanmaan liitto

Kutsumme lokakuussa 2021 maakuntamme toimijoita keskusteluun Pirkanmaan digitaalisesta vuosikymmenestä ja kompassista.

EU:n strategia Covid19-kriisistä eteenpäin perustuu globaaliin edelläkävijyyteen vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä. EU:n tulevat investoinnit kestävään ja digitaaliseen teknologiaan ja uusien toimintamallien laajaan käyttöönottoon ovat vähintään satoja miljardeja. Niillä pyritään vastaamaan Kiinan ja USA:n vastaaviin investointipaketteihin ja turvaamaan Euroopan teknologinen kilpailukyky ja teknologinen suvereniteetti. Pirkanmaalle tämä merkitsee miljardiluokan uusia liiketoiminta- ja kehittämismahdollisuuksia.

Vihreän siirtymän osalta EU:lla ja sen jäsenvaltioilla on yhteinen tavoitteisto, joka ohjaa investointeja ja politiikkasuunnittelua kaikilla tasoilla, niin EU-komissiossa kuin jäsenmaissa ja alueillakin. Digitaalisen siirtymän osalta yhteiset konkreettiset tavoitteet ovat toistaiseksi puuttuneet.

Tilanteen korjaamiseksi komissio julkaisi maaliskuussa 2021 suunnitelman EU:n digitaalisesta vuosikymmenestä ja digitaalisesta kompassista. Digitaalinen vuosikymmen olisi EU:n kokonaisvaltainen agenda digisiirtymän toteuttamiseksi ja kompassi siirtymää tukeva mittaristo.

Ketään ei jätetä jälkeen

Komission visiona vuodelle 2030 on digitaalinen yhteiskunta, jossa ketään ei ole jätetty jälkeen. EU pyrkii tarjoamaan yrityksille ja ihmisille mahdollisuuden ihmiskeskeiseen, kestävään ja hyvinvoivaan tulevaisuuteen.

Suunnitelman mukaan vision saavuttaminen edellyttää parannuksia neljällä osa-alueella: väestön digitaalisissa taidoissa ja digialan ammattilaisten määrässä, turvallisessa, tehokkaassa ja kestävässä digitaalisessa infrastruktuurissa, yritysten digitalisaatiossa sekä julkisten palvelujen digitalisaatiossa. Digitaalinen kompassi määrittelee kullekin näistä osa-alueista tärkeimmät sisällöt ja mitattavat tavoitteet, joita kohti EU:n, jäsenvaltioiden, yritysten ja alueiden investoinneilla edetään.

Suomi on kannattanut komission aloitetta ja pitää hyvänä, että digitalisaatiota tarkastellaan horisontaalisesti ja että digitaaliselle kehitykselle asetetaan kunnianhimoisia tavoitteita. Suomen kannan mukaan tavoitteiden tulee kuitenkin olla riittävän joustavia, jotta niissä voidaan huomioida tulevaisuuden teknologiakehitys ja digitaalisten teknologioiden nopea leviäminen. Digitaalisena edelläkävijänä Suomi kaipaa moniin tavoitteisiin myös lisää kunnianhimoa.

Millaisen tulevaisuuden Pirkanmaa haluaa?

EU:n strategisen tavoitteiston pohjalta on syytä pohtia, millaisen tulevaisuuden Pirkanmaa haluaa itselleen osana teknologisesti suvereenia Eurooppaa. Pohdinnan aloittamiseksi Pirkanmaan liitto kutsuu lokakuussa 2021 maakunnan toimijoita keskusteluun Pirkanmaan digitaalisesta vuosikymmenestä ja kompassista. Mitkä ovat Pirkanmaalle tärkeimpiä eurooppalaisia teemoja ja niihin liittyviä tavoitteita? Tyydymmekö EU:n tavoitteisiin vai haluammeko olla jotain enemmän tai erilaista? Miten asetamme meille tärkeät tavoitteet ja miten seuraamme etenemistä niitä kohti? Missä haluamme ja pystymme ottamaan eurooppalaista johtajuutta ja miten varmistamme, että johtajuus toteutuu?

Pirkanmaalla on investointitarpeita ja houkuttelevaa huippuosaamista kaikilla digitaalisen kompassin tunnistamilla osa-alueilla. Olemme maan johtavia digitaalisten osaajien kouluttajia ja olemme jo kiinnittäneet erityistä huomiota naisten roolin vahvistamiseen digitaalisessa huippuosaamisessa ja eri väestöryhmien tarvitseman digituen tarjontaan. Meillä on merkittävä joukko digitaalisesti valveutuneita, mutta vielä digitaalista arvonluontia etsiviä pk-yrityksiä, joiden nouseminen data-talouden eturiviin voisi luoda maakuntaan merkittävää uutta kasvua. Olemme Suomen tärkein osaamiskeskittymä tulevaisuuden mikroelektroniikan suunnittelussa, mikä on keskeinen kilpailukyvyn ja suvereniteetin lähden useilla toimialoilla. Julkisten palvelujen digitalisaatio on vahvojen ja kasvavien ohjelmistoyritystemme tärkeimpiä osaamisalueita.

Kokoamalla näkemyksemme ja voimavaramme yhteen ja viestimällä niistä aktiivisesti voimme olla pystyvä ja haluttu kumppani, kun investoinnit kotimaassa ja EU:ssa toden teolla lähtevät liikkeelle. Tuleva kestävä hyvinvointimme ja vaurautemme riippuu näistä investoinneista.

Tietoa kirjoittajasta:

Kaikki artikkelit