Hyppää sisältöön

Pirkanmaa saa Euroopan komissiolta tukea digitaalisen kompassin rakentamiseen

| Elinvoima ja uudistuminen, Pirkanmaan liitto

Tavoite on toteuttaa Euroopan digitaalisen kompassin suuntaviivoja ja Euroopan digitaalista strategiaa.

Euroopan komission tutkimusosasto (Joint Research Centre) rahoittaa Pirkanmaan digitaalisen kompassin rakentamista. Komissio antaa työhön myös asiantuntijatukea. Ilmoitus komissiosta tuli Pirkanmaan liittoon 9.11.

Hanke-ehdotuksen läpimeno otetaan Pirkanmaalla vastaan ilolla.

- Digitaalisen kompassin laatiminen alueellisella tasolla on EU-tason pioneerityötä ja sellaisena vaativa prosessi. On hienoa, että EU-komissio halua tukea tätä tekemistä parhaalla tutkimustiedolla ja näkee Pirkanmaan EU:n digitaalisen vuosikymmenen keskeisenä rakentajana, sanoo innovaatio- ja tulevaisuustyön johtaja Petri Räsänen.

Pirkanmaalaiset toimijat ovat kokoontuneet lokakuussa hahmottelemaan suuntaviivoja, joiden avulla työ käynnistetään. Tärkeitä kysymyksiä ovat mm. Pirkanmaalle keskeiset eurooppalaiset teemat ja niihin liittyvät tavoitteet, missä haluamme ja pystymme ottamaan eurooppalaista johtajuutta ja miten varmistamme, että johtajuus toteutuu.

Mukana työssä ovat Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan yrittäjät, Tampereen kaupunki, Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy, Pirkanmaan ELY-keskus sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.

Pirkanmaan tavoite on toteuttaa Euroopan digitaalisen kompassin suuntaviivoja ja Euroopan digitaalista strategiaa. Kompassi vie maakuntaa kestävällä tavalla kohti digitaalista vihreää siirtymää toimijoitten yhteisesti sopimilla keinoilla ja mittareilla. Digitaalinen kompassi tulee olemaan tärkeä osa maakuntaohjelman missioita ja toteutusta. Maakuntaohjelman missiot määrittelevät linjaukset mm. EU-rahoituksen suuntaamiselle maakunnassa.

- Pirkanmaalla on investointitarpeita ja houkuttelevaa huippuosaamista kaikilla digitaalisen kompassin tunnistamilla osa-alueilla. Olemme maan johtavia digitaalisten osaajien kouluttajia ja olemme jo kiinnittäneet erityistä huomiota naisten roolin vahvistamiseen digitaalisessa huippuosaamisessa ja eri väestöryhmien tarvitseman digituen tarjontaan, Petri Räsänen sanoo.

- Meillä on merkittävä joukko digitaalisesti valveutuneita, mutta vielä digitaalista arvonluontia etsiviä pk-yrityksiä, joiden nouseminen data-talouden eturiviin voisi luoda maakuntaan merkittävää uutta kasvua. Olemme Suomen tärkein osaamiskeskittymä tulevaisuuden mikroelektroniikan suunnittelussa, mikä on keskeinen kilpailukyvyn ja suvereniteetin lähde useilla toimialoilla. Julkisten palvelujen digitalisaatio on vahvojen ja kasvavien ohjelmistoyritystemme tärkeimpiä osaamisalueita.

Lisätiedot:

Kaikki artikkelit