Hyppää sisältöön

Pirkanmaa pohtii, miten elinvoima määritellään uudelleen kestävästä näkökulmasta

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset, Ympäristö ja ilmasto

Yritysten, tutkimuslaitosten, hallinnon, politiikan sekä kansalaisyhteiskunnan edustajat pohtivat kestävyysnäkökulmasta ruokaan, liikkumiseen, asumiseen ja työhön liittyviä teemoja.

Pirkanmaan toimijat pohtivat pian, miten maakunnan elinvoima voidaan määritellä uudelleen kestävästä näkökulmasta. Yhteiskehittämisprosesseissa otetaan huomioon ilmasto- ja kestävyystyön lisäksi yritysten tarpeet ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.

Pirkanmaan liitossa on käynnistymässä EU-rahoitteinen hanke, jossa mukana ovat myös Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy sekä Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta.

Maakuntahallitus suuntasi Pirkanmaan ekologinen transitio – elinvoiman uudelleen määrittely -hankkeelle Euroopan aluekehitysrahastosta sekä valtion rahoituksena 60 633 euroa vuodelle 2020. Lisäksi hanketta varaudutaan rahoittamaan vuonna 2021.

Aluksi yritysten, tutkimuslaitosten, hallinnon, politiikan sekä kansalaisyhteiskunnan edustajat pohtivat kestävyysnäkökulmasta ruokaan, liikkumiseen, asumiseen ja työhön liittyviä teemoja. Yritykset saavat syötteitä ilmasto- ja kestävyystavoitteiden antamista mahdollisuuksista. Yritysten TKI- aihioita viedään tiedoksi tutkimusyhteisöille olemassa olevien laajojen tutkimus- ja yhteistyöverkostojen kautta.

Lisäksi kootaan noin 15 murrosagentin ryhmä, joka aktivoi oman viiteryhmänsä toimintaan. Murrosagentit mm. ideoivat tulevaisuusvisioiden perusteella pilotteja ja kokeiluita. Nämä toimivat yrityksille näyteikkunoina tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista. Murrosagenttiprosessi jalkauttaa ekologiseen siirtymään liittyvää tutkimustietoa yritysten TKI-toimintaan.

Hankkeessa kehitetään myös Pirkanmaan elinvoiman mittaristoa alueen toimijoiden kanssa yhteistyössä. Tuotettava tieto auttaa seuraamaan ja arvioimaan ekologisen transition etenemistä ja toiminnan vaikuttavuutta. Tavoitteena on, että jatkossa pystytään mittaroimaan siirtymää systemaattisesti, ja tuomaan tietoa yritysten ja tutkimuslaitosten TKI-toiminnan tueksi.

Vuoden 2021 loppuun kestävä hanke tukee maakuntaohjelman tavoitteita esimerkiksi kiertotalouden, jakamistalouden, materiaalivirtojen tehokkaan hyödyntämisen ja vähähiilisyyden edistämisen näkökulmista.

Lisätietoja:

  • Erityisasiantuntija Tiina Harala

    Työskentelen hankerahoituksen tehtävissä. Valmistelen hankehakemusten päätöksiä (Euroopan aluekehitysrahastosta, Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) ja kansallisista kehittämisvaroista rahoitetut kehittämishankkeet). Olen myös edellä mainittujen hankkeiden yhteyshenkilö.

Kaikki artikkelit