Hyppää sisältöön

Pirkanmaa kehittää ratkaisuja parantamaan työvoiman saatavuutta

| Hankkeet ja selvitykset

Hanke kehittää konkreettista osaamistarpeiden ennakointia, jonka pohjana ovat asiakastarpeet.

Pirkanmaa kehittää Siltasopimukseen kohdennetulla rahalla ennakointia ja osuvia ratkaisuja, joilla parannetaan työvoiman saatavuutta.

Maakuntahallitus myönsi Tampereen kaupungin Ennakointia ja osuvia ratkaisuja työvoiman saatavuuteen – hankkeelle tukea 96 067 euroa.

Hanke kestää vuoden 2021 loppuun. Se kehittää konkreettista osaamistarpeiden ennakointia, jonka pohjana ovat asiakastarpeet. Hanke kiinnittää huomiota työnantajien ja työvoiman kohtaanto-ongelmaan ja etsii siihen erilaisia ratkaisuja.

Huomiota kiinnitetään sosiaali- ja terveysalaan, teollisuuteen, elämystalouteen, kiertotalouteen sekä itsensä työllistämisen (kuten yrittäjyys) keinoihin. Näille tehdään ennakointimallit, toimenpideohjelmat sekä tiedolla johtamisen mallit.

Lisäksi hankkeessa pilotoidaan joukkoistamisen työkalua, jolla tavoitellaan uusien ja tuoreiden osaamistarvesignaalien esiin nostamista. Kumppanuusverkostolle tarjotaan mahdollisuus perehtyä ja testata joukkoistamistyökalun lisäksi erilaisia ennakoinnin työkaluja.

Hanke tukee maakuntaohjelman tavoitetta työn ja osaamistarpeiden murrokseen vastaamisesta ennakoivilla ja suunnatuilla työkaluilla. Hankkeessa rakennetaan alueelle toimivat ennakointimallit, jotka liittyvät viiteen edellä mainittuun alueen kannalta merkittävään toimialaan / ilmiöön.

Lisätiedot:

Tampereen kaupunki:
erityisasiantuntija Jarno Hakanen, p. 040 356 9126
jarno.hakanen@tampere.fi

  • Erityisasiantuntija Tiina Harala

    Työskentelen hankerahoituksen tehtävissä. Valmistelen hankehakemusten päätöksiä (Euroopan aluekehitysrahastosta, Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) ja kansallisista kehittämisvaroista rahoitetut kehittämishankkeet). Olen myös edellä mainittujen hankkeiden yhteyshenkilö.

Kaikki artikkelit