Hyppää sisältöön

Pirkanmaa kehittää matkailun vetovoimaa vähähiilisen liikkumisen palveluratkaisuilla

| Elinvoima ja uudistuminen, Hankkeet ja selvitykset, Pirkanmaan liitto

Kestävyyden ja vähähiilisyyden painoarvo kasvaa jatkuvasti matkailijoiden valinnoissa.

Vähähiilisen liikkumisen palveluratkaisut matkailussa voivat olla laadukkaasti toteutettuna merkittävä vetovoimatekijä niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin matkailijoiden houkutteluun Pirkanmaalle.

Liikkumisen hiilijalanjälki on Pirkanmaan matkailun keskeinen kestävyyshaaste. Samaan aikaan kestävyyden ja vähähiilisyyden painoarvo kasvaa jatkuvasti matkailijoiden valinnoissa. Pirkanmaalla on mahdollisuus vastata näihin odotuksiin systemaattisella palvelukehityksellä ja toimijoiden yhteistyöllä.

Pirkanmaalla käynnistyy tämän vuoksi EU-rahoitteinen Visit Tampere Oy:n vetämä Matkailun kestävän liikkumisen palvelut -hanke. Osatoteuttajina ovat Suomen Itämeri-instituutin säätiö ja Tampereen korkeakoulusäätiö. Vuoden 2023 elokuun loppuun kestävän hankkeen kohdealueena on Pirkanmaa.

Hankkeessa selvitetään mm. lippuyhteistyön malleja, raideyhteyksien ja asemien hyödyntämistä matkailupalveluissa sekä hiilijalanjäljen kompensointikeinoja.

Kaupunkiseudun ulkopuolisen matkailun kehittäminen ja yleisesti liikenteelliseen saavutettavuuteen liittyvät asiat nähtiin tärkeinä, kun hanketta arvioitiin Pirkanmaan selviytymissuunnitelman kannalta.

Pirkanmaan selviytymissuunnitelman lisäksi hanke tukee maakuntaohjelmaa, koska se vahvistaa resurssiviisasta yhteistä visiota bisnesekosysteemin toiminnan tukena. Se tuo yliopiston osaamisen osaksi ympäröivän toimijakentän kehittämistä. Hanke edistää älykkään erikoistumisen strategian toteutumista erityisesti systeemisten kokeilujen ja pilotointien toteuttamisen näkökulmasta.

Maakuntahallitus suuntasi Sustainable Tourism Mobility – Matkailun kestävän liikkumisen palvelut -hankkeelle REACT-EU EAKR- ja valtion rahoituksena vuosille 2021– 2023 yhteensä 286 616 euroa.

Rahoitettava hanke tukee Pirkanmaan selviytymissuunnitelman 2020 – Koronasta uuteen kasvuun toimeenpanoa.

Lisätietoja:

Visit Tampere: Projektipäällikkö, kestävän matkailun kehitys Matti Pollari, p. 040 800 7800, matti.pollari@visittampere.fi

  • Erityisasiantuntija Tiina Harala

    Työskentelen hankerahoituksen tehtävissä. Valmistelen hankehakemusten päätöksiä (Euroopan aluekehitysrahastosta, Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) ja kansallisista kehittämisvaroista rahoitetut kehittämishankkeet). Olen myös edellä mainittujen hankkeiden yhteyshenkilö.

Kaikki artikkelit