Hyppää sisältöön

Pirkanmaa käy aluekehittämisen keskustelut ministeriöiden kanssa helmikuussa

| Edunvalvonta, Pirkanmaan liitto, Päätöksenteko

Pirkanmaan teemat ovat teollisuuden kaksoissiirtymä, luova talous sekä työvoiman saatavuus ja ennakoiva osaaminen.

Pirkanmaan liitto käy helmikuussa uuteen lakiin perustuvat aluekehittämisen keskustelut (ALKE-keskustelut) eri ministeriöiden kanssa. Maakunnan liitto kokoaa alueen osallistujat siten, että läsnä ovat asialistan teemojen kannalta keskeiset tahot ja henkilöt.

Keskustelujen lähtökohtina ovat aluekehittämispäätöksen 2020–2023 painopisteet ja toimeenpano, maakuntaohjelmatyö sekä aluekehityksen ajantasainen tilannekuva.

Pirkanmaan teemat ALKE-keskustelussa ovat teollisuuden kaksoissiirtymä, luova talous sekä työvoiman saatavuus ja ennakoiva osaaminen. Jälkimmäinen teema on sovittu yhteisesti valtakunnan tasolla.

Keskustelujen tavoitteena on vahvistaa aluekehittämisen tiedolla johtamista siten, että toimenpiteiden suuntaamisessa ja resurssien kohdentamisessa huomioidaan alueiden tilanne ja kehityskuva.

Keskusteluihin nostetaan esille kunkin alueen kehityksen kannalta tärkeitä ja eri hallinnonaloja koskevia horisontaalisia ajankohtaisia teemoja ja ilmiöitä. Keskusteluissa on mahdollista käsitellä myös EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja kansallisten ohjelmien ja sopimusten toteutumista.

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahan jakamisesta päättää valtioneuvosto ALKE-keskustelujen jälkeen. Alueille tuleva rahamäärä täsmentyy keskustelujen perusteella.

Maakuntahallitus sai tiedoksi aluekehittämiskeskusteluihin valmistautumisen.

Lisätiedot:

Kaikki artikkelit